ไปเห็นข้อมูลสถิติของ library ที่ถูกใช้งานบ่อย ๆ
สำหรับการพัฒนา Android app จาก AppBrain
ซึ่งน่าสนใจดี จึงนำมาสรุปไว้นิดหน่อย
โดยผมทำการแยกออกเป็นกลุ่มตามการใช้งานได้ดังนี้

  • UI Component
  • Networking
  • Image loader
  • Database
  • Analytic
  • Crash report
  • Utility

มาดูกันเลย

1. UI Component สำหรับ view component ต่าง ๆ

2. Networking

3. Image loader

4. Database

5. Analytic

6. Crash report

7. Utilities

น่าจะเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเลือก library
มาพัฒนา Android app กันนะครับ

Tags: