ปกติตารางธาตุเราคุ้นเคยกับตารางธาตุของเคมี
แต่ในปัจจุบันในสายการพัฒนา Software ก็มีการสรุปสิ่งต่าง ๆ
อยู่ในรูปแบบเดียวกับตารางธาตุเหมือนกัน
จึงทำการสรุปไว้นิดหน่อย
ใครมีอะไรแจ่ม ๆ แนะนำได้นะครับ

1. ตารางธาตุของ Scrum

2. DevOps Tools

3. Visualization methods

4. Data Sciences

5. IoT

6. Fintech

7. Software engineering

8. AI

9. Deep Learning Pattern

ใครมีตารางธาตุที่น่าสนใจแนะนำกันมาได้นะครับ