จากที่ Postman เปิดให้ลงชื่อใช้งาน performace testing ไปนั้น
ตอนนี้เปิดเป็น public แล้ว
ส่งผลให้ผู้ใช้ทั่วไปสามารถใช้งาน feature นี้ได้แล้ว
ดังนั้นมาดูรายละเอียดกันหน่อย

ปล. ใช้ได้กับ Postman deskktop app เท่านั้น

โดยพื้นฐานนั้น API performance testing นั้น

จะช่วยตอบคำถามต่าง ๆ เหล่านี้

  • API ทำงานอย่างไร เมื่อมีผู้ใช้งานจำนวนมาก ๆ พร้อม ๆ กัน เช่น reponse time เป็นต้น
  • API ทำงานอย่างไร ในรูปแบบการใช้งานต่าง ๆ
  • เมื่อเกิดปัญหาขึ้น สามารถระบบจุกที่เป็นปัญหา หรือ คอขวดได้หรือไม่ เพื่อแก้ไขและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น
  • เรารู้ปัญหาเหล่านี้ตั้งแต่เนิ่น ๆ หรือ บ่อย ๆ ไหม


ความสามารถนี้ถูกเพิ่มเข้ามาใน Postman collection
สามารถกำหนดค่าต่าง ๆ ได้ เช่น

  • Virtual user หรือจำนวนผู้ใช้งาน ที่ใช้งานระบบพร้อม ๆ กัน
  • Test duration คือ เวลาที่ใช้ทำการทดสอบ
  • Load profile คือ รูปแบบของการ load ว่าเป็นอย่างไร ซึ่งกำหนดได้ 2 แบบคือ fixed และ ramp up

ใน free plan นั้น สามารถกำหนดได้ถึง 100 virtual user
และ run ได้ 25 ครั้งใน 1 เดือน

ผลการทดสอบ API performance testing จะมีค่าต่าง ๆ ดังนี้

  • Average response time คือ เวลาเฉลี่ยของ response time ของทุก ๆ request ยิ่งค่ามากยิ่งไม่ดี
  • Request per second หรือ throughput คือ จำนวน request หรือ งานที่ทำงานสำเสร็จ หรือ งานที่ทำงานต่อวินาที ถ้ามีจำนวนที่สูงแสดงว่า API ของเราทำงานได้ดี
  • Error rate คือ จำนวน error ที่ตรวจสอบจาก HTTP response code ที่ไม่ใช่ 2xx นั่นเอง ถ้ามี error เกิดขึ้นควรหยุดทดสอบ หรือ ปรับปรุง API ให้ดีขึ้น


Reference Websites