และแล้วก็มาสำหรับ API performance testing จาก Postman
ช่วยให้เราสามารถทำ performance testing ของ API ได้เลย
ไม่ต้องไปใช้เครื่องมืออื่น ๆ
ทำให้ ecosystem ใหญ่ขึ้นอีกแล้ว

โดยที่จะมีความสามารถพื้นฐานต่าง ๆ ดังนี้

  • ทำการสร้าง Virtual User (VU) ขึ้นมา เพื่อจำลองผู้ใช้งานขึ้นมา และมีการแสดงรูปแบบของการสร้าง VU ให้ดูแบบง่าย ๆ
  • สามารถทดสอบ และดูผลการทดสอบในมุมมองต่าง ๆ เช่น response time, error rate และ request per second เป็นต้น เหมือนกับ Apache JMeter เลย

แต่ก่อนใช้งาน ต้องไปลงชื่อเพื่อเข้าคิวขอใช้งานกันได้เลย ที่นี่