จากที่ Python 3.11 ถูกปล่อยออกมานั้น
พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ๆ มาก
ยิ่งเรื่องของ performance ยิ่งดีขึ้นมาก
จึงทำการสรุปไว้หน่อยว่ามีอะไนบ้าง
มาเริ่มกันเลย

เรื่องแรกคือ Performance ที่ดีขึ้นจาก version 3.10 ถึง 10-60% กันไปเลย

หลัก ๆ ทำการเปลี่ยนแปลงมาจาก Faster CPython Project
ค่าเฉลี่ยของ performance สูงขึ้นประมาณ 25% จาก version 3.10
โดยเน้นไปที่ 2 เรื่องคือ Fast startup และ Faster runtime
รวมทั้งการติดต่อสือสารกับภาษา C

เรื่องที่ 2 การปรับปรุง Error message

บอกปัญหาและจุดของปัญหาให้เลย

เรื่องที่ 3 Grouped exceptions

ทำการเพิ่ม except* เข้ามา เพื่อให้การจัดการ exception ต่าง ๆ ง่ายและยืดหยุดขึ้น
ทำให้สามารถสร้าง grouped exceptions

อีกเรื่องคือ สามารถเพิ่ม note ใน exception ได้อีกด้วย
ช่วยให้เราสามารถอธิบาย exception ที่เกิดขึ้น
ว่าสาเหตุของปัญหาคืออะไร เพื่อช่วยให้การแห้ไขปัญหาง่ายขึ้น

เรื่องที่ 4 สำหรับการ build-in parser สำหรับ TOML (Tom’s Obvious Minimal Language)

การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ สาย Data Science ต้องชอบแน่ ๆ
เพราะว่า performance ดีขึ้นอย่างมาก

ปิดท้ายด้วยรูปฮา ๆ

Tags: