มีโอกาศพูดคุยเรื่องการสร้าง Mobile app ให้ฉลาด ๆ
ด้วยการนำ Machine Learning เข้ามาช่วย
ซึ่งคิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่ได้ไกลตัวเลย
ดังจะเห็นได้จากบริษัทใหญ่ ๆ เริ่มพัฒนาระบบออกมาให้ใช้กันเยอะ เช่น

  • Google Assistance
  • Apple Siri
  • Microsoft Cortana
  • Amazon Alexa
  • Self-driving car
  • Robot/Chat bot

รวมถึง app ต่าง ๆ ก็นำมาช่วยเพื่อปรับปรุงระบบ
รวมทั้งประสบการณ์การใช้งานต่าง ๆ
แน่นอนว่า เป้าหมายเพื่อทำให้ผู้ใช้งานสะดวกบายมากยิ่งขึ้น

คำถามที่น่าสนใจคือ
ในมุมมองของนักพัฒนาจะพัฒนาระบบเหล่านี้กันอย่างไรดีล่ะ ?

เมื่อลองไปค้นหาเครื่องมือสำหรับพัฒนาระบบให้ฉลาด ๆ

ไม่ว่าจะเป็น

  • Speech recognition
  • Face detection
  • Natural Language Processing (NLP)
  • Prediction

การพัฒนาใหม่ตั้งแต่ศูนย์อาจจะเหนื่อยมากหน่อย (แต่คุ้มสำหรับการเรียนรู้นะ)

แต่ถ้าต้องการลดเวลาการเรียนรู้และค่าใช้จ่ายต่าง (ค่าชาค่ากาแฟ)
ก็มี platform และ service ต่าง ๆ ไว้ให้ใช้งานกันพอควรนะ
ตัวอย่างเช่น

ซึ่งน่าจะช่วยให้ชีวิตของนักพัฒนาสะดวกมากยิ่งขึ้น
แต่สิ่งสำคัญคือ การเรียนรู้เรื่องพื้นฐานที่ขาดไปเสียมิได้เลย

วันนี้นักพัฒนาเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับ Intelligence App กันหรือยัง ?