จากบทความเรื่อง How Stack Overflow hires engineers ? 
ทำการสรุปขั้นตอนการรับคนเข้าทำงานของ Stack Overflow (Engineer)
ว่าเป็นอย่างไรบ้าง ซึ่งน่าสนใจมาก 

โดยที่แนวทางของการรับสมัครจะเป็นดังนี้

  • Transparency ขั้นตอนต้องมีความโปร่งใส
  • Full team involvement สมาชิกในทีมสามารถเข้าร่วมการสัมภาษณ์ได้เลย  สามารถทำการสัมภาษณ์แบบ remote ได้
  • Brand identity เรื่องความเป็นตัวตนขององค์กรต้องชัดและแข็งแรง
  • Having a clear idea of who we’re looking for ในการประกาศรับสมัครนั้น ควรระบุคุณสมบัติที่ต้องการให้ชัดเจน ไม่ต้องกว้างแบบครอบจักรวาล

การทำงานส่วนใหญ่ของ Stack Overflow เป็นแบบ remote อยู่แล้ว

ดังนั้นการสัมภาษณ์ก็ทำแบบ remote เช่นกัน
โดยมีขั้นตอนของการรับสมัครหรือเลือกคนสมัครดังนี้

  • Resume review  แน่นอนว่ายังทำการ review จาก resume ก่อนเสมอ ดังนั้นถ้าใน resume ไม่เข้าตา ก็ไม่น่าจะถูกเลือก
  • Initial screen ทำการสัมภาษณ์ผ่านโทรศัพท์ก่อน เพื่อพูดคุยเรื่องต่าง ๆ รวมทั้งความคาดหวังในกระบวนการสัมภาษณ์ต่อไป
  • Code screen เขียน code นั่นเอง ไม่มีอะไรซับซ้อน ว่าคนสมัครเขียน code ได้ไหม
  • Full interviews เมื่อผ่านทั้ง 3 ขั้นตอนแล้วก็ได้คุยกันจริง ๆ ซึ่งประกอบไปด้วยเรื่อง algorithm, architecture และ PM
  • Manager interview เป็นด่านสุดท้ายแล้ว

ทาง Stack Overflow ในตอนนี้นั้น ทำงานแบบ remote 100% แล้ว
ดังนั้นขั้นตอนการรับคนเข้าทำงานจึงต้อง
มั่นใจว่าจะรับคนที่ใช้คำว่า Smart
และทำงานได้ดีไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในโลกนี้ก็ตาม


ฟังเรื่องนี้ผ่าน Podcast จาก Stack Overflow ได้เลย