หลังจากที่ลงชื่อใน waiting list เพื่อเข้าใช้งาน Mojo Playground
ซึ่งเป็น Jupyter Notebook นั่นเอง
โดยทำการอธิบายตัวภาษาโปรแกรมของ Mojo
ที่ออกแบบมาให้เป็น superset ของภาษา Python
ทำให้ feature และ function ต่าง ๆ คล้ายหรือเหมือนกับ Python เลย
รวมทั้งใช้งาน library ของภาษา Python ได้อีกด้วย

หน้าจอของ Mojo Playground เป็นดังนี้

โดยแต่ละคนสามารถสร้างหรือลบไฟล์ของ code ได้เลย

เนื้อหาใน Playground ประกอบไปด้วย

 • พื้นฐานของภาษา Mojo เช่น การประกาศตัวแปร, struct type
 • เรื่อง Strong type checking
 • สนับสนุน overload function และ method

โดยที่ใน Mojo จะมี struct แทน class ใน Python
ซึ่ง struct type จะเป็น static
นั่นหมายความว่า ไม่สามารถเพิ่ม method ในขณะ runtime ได้
เนื่องจาก Mojo เน้นเรื่องของ performance และ ความปลอดภัยเป็นหลัก

ส่วนพวก data type ต่าง ๆ จะเป็น

 • Int
 • Boolean
 • String
 • Tuple

ทาง Mojo สร้างมาเพื่อแทนการทำงานของ primitive data type ของ Python นั่นเอง
ด้วยเหตุผลเรื่อง ความง่าย เร็ว และทำงานกับ hardware ต่าง ๆ ได้ดีขึ้น

ถ้าสังเกต จะเห็นได้ว่าใช้ fn แทน def ในการประกาศ function นะ
แต่สามารถใช้ร่วมกันได้
และอีกอย่าง ถ้าลืม return ค่าจาก function จะม่ค่า default คือ None

ยังมีอีกหลายเรื่องทั้ง

 • Parameterization: compile time meta-programming
 • Advanced Mojo features
 • ตัวอย่างการ implement ด้วยภาษา Mojo
  • Low-Level IR in Mojo
  • Matrix multiplication in Mojo
  • Fast memset in Mojo

เป็นอีกภาษาที่น่าสนใจ และ ลองเรียนรู้กันดูนะครั
ขแให้สุกกับการ coding