น่าสนใจสำหรับ IDE ใหม่จาก JetBrains ชื่อว่า Fleet
ตอนนี้ออกมาเป็น public preview version แล้ว
เป็น IDE ที่ออกมาเพื่อแก้ไขปัญหาหลาย ๆ อย่าง
ตัวอย่างเช่น กิน resource ของเครื่องอย่างมาก
ทำให้ใช้ไปแล้ว ยิ่งทำงานช้าไปเรื่อย

โดยที่ Fleet นั้น รองรับทั้งการทำงานแบบ standalone
และทำงานร่วมกันเป็นทีมได้อีกด้วย
พร้อมทั้งการเชื่อมต่อกับ environment ต่าง ๆ ได้เลย
อีกทั้งสนับสนุนหลากหลายภาษาอีกด้วย
เห็นในอนาคตจะเชื่อมต่อ cloud ได้

ลอง download มาใช้งานกันดูครับ
น่าสนใจมาก ๆ

Tags:,