มีคนแนะนำ Hono มาให้ลองใช้งาน
เป็น web framework ที่เล็ก และ เร็วมาก ๆ
รวมทั้งยังทำงานร่วมกับ JavaScript runtime ต่าง ๆ ได้อีกด้วย
และมี middleware ต่าง ๆ ให้ใช้งานกัน
ดังนั้นมาลองใช้งานกันหน่อยว่าเป็นอย่างไร ?

ขั้นตอนที่ 1 ทำการสร้าง project

สามารถเลือกได้ว่าจะใช้ template หรือ ทำงานร่วมกันอะไร
เช่น aws lambda, cloudflare, bun, nodejs และ deno เป็นต้น

ยกตัวอย่างใช้งานร่วมกับ bun

ขั้นตอนที่ 2 ลองสร้าง router ได้ดังนี้

โดยจะทำการสร้างด้วย RegExpRouter ซึ่งเป็น library ที่ทำงานเร็วมาก ๆ

ยิ่งไป run บน Bun ก็ยิ่งแรงส์

เป็นอีก framework ที่น่าสนใจ