เช้านี้เห็นว่าทาง Google ได้ปล่อยให้ใช้งาน Gemini Pro แบบฟรี ๆ
แต่มีจำกัดนะครับ คือ 60 query ต่อนาที
It’s time for developers and enterprises to build with Gemini Pro
ซึ่งง่ายสุด ๆ คือ การใช้งานผ่าน Google AI Studio
มาลองใช้งานเล่นกันนิดหน่อย

การใช้งานก็ง่าย ๆ เข้าไปใน Google AI Studio แล้วก็เขียน prompt กันเลย

เลือกว่าจะสร้าง project แบบไหน เช่น

  • Free form prompt
  • Structured prompt
  • Chat prompt

ตัวอย่างทำการเลือกแบบ Free form prompt

จากนั้นก็สร้าง API key และ Get Code ตัวอย่างเอามาใช้งานได้เลย

ทั้ง curl, JavaScript, Python, Android (Kotlin) และ Swift

เท่าที่ลองนั้น ข้อมูลล่าสุดคือ เดือนเมษายน ปี 2023 เท่านั้น

As an AI language model, I don't have real-time capabilities and my knowledge cutoff is April 2023. Therefore, I cannot provide you with the current time in Thailand.

To get the most up-to-date and accurate information, I recommend checking a reliable source such as a world clock website or the official Thailand government website.

ลองเล่นกันดูครับ

ดู Pricing เพิ่มเติมได้