ตอนนี้ทาง GitHub ได้ประกาศให้สมาชิกที่ใช้งาน
ต้องทำเปิดการใช้งาน two-factor authentication (2FA)
ซึ่งมีระยะเวลาให้เปิดใช้งานก่อนสิ้นปี 2023 นี้
เพื่อช่วยเพิ่มความปลอดภัยของการใช้งานมากยิ่งขึ้น
โดยเรื่องนี้ค่อย ๆ ทำการ rollout ในกลุ่มเล็ก ๆ ต้องแต่เดือนมีนาคมแล้ว

อย่าลืมไปเปิดกันละครับ