Practice Archive

สรุปแนวทางเพื่อให้ได้ feedback ที่รวดเร็วขึ้น

มีโอกาสได้แบ่งปันเรื่องเกี่ยวกับ feedback loop ในการพัฒนา softwareโดยหนึ่งในเรื่องที่น่าสนใจคือการให้ได้มาซึ่ง feedback ที่รวดเร็วเพื่อให้เรารู้และเข้าใจในสิ่งที่สร้างขึ้นมาว่า เป็นอย่างไรทั้งคุณภาพภายใน คือ code และโครงสร้าง รวมถึงการทำงานทั้งคุณภาพภายนอก คือ มุมมองจากผู้ใช้งาน เน้นว่าผู้ใช้งานจริง ๆ

Read More…

ความรู้พื้นฐานที่ควรจะต้องรู้เกี่ยวกับ Database

เห็นบทความเรื่อง Things You Should Know About Databasesจากทาง Architecture Notesว่าด้วยเรื่องที่ควรต้องรู้เกี่ยวกับ database ที่ใช้งานกัน โดยเฉพาะ RDBMS (Relational DataBase Management System)ที่ถูกใช้งานกันอย่างมากในระบบต่าง ๆ

Read More…

การ Refactor code ไม่ควรอยู่ใน backlog ?

เป็นคำถามที่น่าสนใจว่า การ Refactor code ควรหรือไม่ ที่จะอยู่ใน backlogบ่อยครั้งเราจะพบว่า ทำ ๆ ให้มันเสร็จไปก่อน เดี๋ยวไม่ทันส่ง เดี๋ยวเราค่อยกลับมาแก้ไขให้มันดีขึ้นกัน

Read More…

ว่าด้วยเรื่องของการแบ่งปัญหาออกมาแก้ไข

จากการแบ่งปันเรื่องการพัฒนา software นั้นมีเทคนิคหนึ่งที่ใช้งานบ่อย ๆ และแนะนำไป คือการแก้ไขปัญหาใหญ่ ๆ ด้วยการแบ่งเป็นปัญหาเล็ก ๆ ออกมาเพื่อแก้ไขทีละปัญหา และเมื่อแก้ไขจนครบจะช่วยให้เราแก้ไขปัญหาใหญ่ ๆ ได้หรืออาจจะเรียกว่าการทำ work break down นั่นเอง

Read More…

ปัญหาที่ต้องปรับปรุงในการพัฒนา software

ในการพัฒนา software นั้น เรามักจะพบเจอปัญหาต่าง ๆ มากมายทั้งสิ่งที่ควบคุมได้และไม่ได้แต่มีปัญหาที่เรามักจะพบเจอประจำในการพัฒนาดังนี้ซึ่งทำให้เกิดปัญหามากมายตามมา

Read More…

ผลสำรวจเรื่อง ความสุขของนักพัฒนาที่มีต่องาน จาก Stackoverflow

จากบทความเรื่อง New data: What makes developers happy at workจาก Stackoverflow นั้น ทำการสรุปผลสำรวจเรื่องความสุขในการทำงานของนักพัฒนาว่าเป็นอย่างไรมีอะไรที่ทำงานมีความสุขในการทำงานบ้าง ?น่าจะเป็นอีกชุดข้อมูลที่น่าสนใจสำหรับบริษัทต่าง ๆ ด้วยเช่นกัน

Read More…

จัดการเรื่อง การเปลี่ยนแปลง schema ของ Data model ด้วย Apache Avro

ปัญหาหนึ่งที่มักเจอมาก ๆ ในการพัฒนาระบบงานคือการเปลี่ยนแปลง schema หรือ โครงสร้างของข้อมูลที่ใช้แลกเปลี่ยนกันทำให้เกิดปัญหาเรื่อง compatibility ของข้อมูลบ่อยครั้งจะเกิด breaking change จากที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามโดยเครื่องมือที่ได้รับความนิยมในการจัดการเรื่องนี้คือ Apache Avroปล. ใครที่ใช้งาน Apache Kafka น่าจะรู้จักเป็นอย่างดี

Read More…

เรื่องที่น่าสนใจจาก Getting Started With Observability for Distributed Systems

จาก Refcard เรื่อง Getting Started With Observability for Distributed Systemsทำการอธิบายเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับ Distributed System หรือ ระบบแบบกระจายว่า มันคืออะไร มีข้อดีและข้อเสียอย่างไร จะดูแลรักษา และดูเรื่อง observability อย่างไร เช่น log, tracing และ metric เป็นต้น แต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือ Distributed System มีประโยชน์อย่างไรในเชิง businessโดยทำการสรุปด้วยภาพนี้

Read More…

Code review ที่ดี ควรได้ผลอย่างไร ?

การทำ code review ในขั้นตอนการพัฒนา software นั้น เป็นสิ่งที่จำเป็น และ ควรเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู๋ตลอดเวลาหรือบ่อยที่สุดโดยไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำตอนไหนอย่างไร ?เพราะว่า มันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ หรือ ข้อจำกัดอะไรบางอย่างแต่ควรทำให้บ่อย ๆ และงด drama ให้มากที่สุด

Read More…

6 สิ่งที่สำคัญต่อ Code Quality จากหนังสือ Good code, Bad Code

จากหนังสือ Good code, Bad code นั้นจะเน้นในเรื่องของความรู้และความสามารถพื้นฐานของการพัฒนาเพื่อช่วยให้พัฒนาระบบให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้โดยในเรื่องของ Code Quality นั้นมีคำแนะนำที่สำคัญ 6 อย่างไว้ให้จึงทำการสรุปการอ่านไว้นิดหน่อย

Read More…