Practice Archive

สรุปจากบทความเรื่อง Best practices for writing code comments

อ่านบทความเรื่อง Best practices for writing code comments จาก StackOverflowทำการสรุปและคำแนะนำเกี่ยวกับการเขียน comment ใน code ที่ดีเพื่อช่วยให้คุณภาพของ code ดีขึ้น มีประโยคที่น่าสนใจคือการเขียน comment ที่แย่ ๆ มันแย่กว่าการไม่เขียนอีกนะดังนั้นเราไม่ควรเขียน comment ใช่หรือไม่ ?เพราะว่า แม้จะเขียนไม่ดี compiler ก็ไม่ได้ตรวจสอบให้ถ้า comment ไม่ตรงกับการทำงานจริง ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นดังนั้นการเขียนมันใช้ทั้งเวลาและความพยายาม !!

Read More…

แนวคิด C.U.P.I.D น่าสนใจ

เพิ่งดู VDO และอ่านบทความเกี่ยวกับ CUPID the back storyเป็นอีกหนึ่งแนวคิดที่บอกว่า S.O.L.I.D มันล้าสมัยไปแล้วโดยเป็นการปรับปรุงแนวคิดให้ทันสมัยมากขึ้นแต่ยังคงกลิ่นอายเดิม ๆ ที่เป็นพื้นฐานเหมือนกัน

Read More…

Cloud Native คืออะไร ?

จากหนังสือ Cloud Native Goเห็นการ review และแนะนำจาก facebook ของป้อมาก็เลยลองเข้ามาอ่านบ้างประมาณ 1 สัปดาห์จึงทำการสรุปสิ่งที่อ่านในแต่ละบทไว้นิดหน่อยโดยเริ่มจากบทแรกว่าด้วย Cloud Native คืออะไร ?เป็นการอธิบายที่ดีและน่าสนใจมาก ๆมาเริ่มกันเลย

Read More…

ว่าด้วยเรื่อง bad developer experience (DX) มันเป็นอย่างไร

จากรายงาน State of DevOps 2020 นั้นมีหัวข้อหนึ่งเรื่อง Bad Developer eXperience (DX)หรือคือประสบการณ์ในการพัฒนาที่แย่ ๆ ซึ่งส่งผลต่อกระบวนการพัฒนา ทดสอบ และ ส่งมอบระบบงานว่ามีอะไร ประกอบไปด้วยอะไรบ้างจึงทำการสรุปไว้นิดหน่อย

Read More…

แนวทางในการจัดการ Dependency/library ของระบบงาน

จากการพัฒนาระบบงาน พบว่ามีการใช้งาน dependency/library ต่าง ๆ มากมายแต่บ่อยครั้งพบว่า มีปัญหาในการใช้งานและจัดการมาก ๆไม่ว่าจะใช้ version เก่า ๆ ไม่ยอม update สักทีแก้ไข dependency นั้น ๆ ตามต้องการบางคนบอกว่า hack มันไปเลยทำให้ไม่สามารถ update version ได้อีกดังนั้นจึงทำการแนะนำการจัดการไปดังนี้

Read More…

ว่าด้วยเรื่องของ Java programmer/developer roadmap

คำถามที่น่าสนใจ สำหรับคนที่อยากจะเป็น Java programmer/developerว่าจะต้องเรียนรู้ หรือมีความรู้และความสามารถอะไรบ้าง ?เป็นคำถามที่ตอบยากมาก เนื่องจากวิธีการมีเยอะมาก ๆไม่ว่าจะเป็นการลงมือทำ การสอบถาม การเรียนจากนั้นนำมาปรับปรุงอยู่อย่างสม่ำเสมอ

Read More…

ชนิดของ Technical Debt ที่น่าสนใจ

Technical Debt หรือ หนี้เชิงเทคนิคนั้นมีที่มาหลายอย่างทั้ง การปล่อยระบบออกสู่ตลาดเร็วเกินไป ส่งผลให้คุณภาพลดลง ค่าใช้จ่ายที่มีอยู่อย่างจำกัด เรื่องของการออกแบบและตัดสินใจ ซึ่งล้วนมี tradeoff เสมอ เราไม่ได้อะไรมาแบบฟรี ๆ ต้องมีสิ่งแลกเปลี่ยนเสมอ ส่งผลให้ยากต่อการดูแลรักษาต่อไป

Read More…

การเขียน test ทำให้การพัฒนาช้าลง ?

เพิ่งอ่านบทความเรื่อง We didn’t write tests because we wanted to get our code out faster กับเจอคำถามว่าในกลุ่ม QA & Testers Thailand ว่า เวลาเราเขียน automate api เช่นกรณีเบอร์โทร ถ้าหน้าบ้านมันดักอยู่ว่าไม่ให้ใส่เกิน 10 ตัว ใน api เราจำเป็นต้องเช็คไหมคะว่าห้ามเกิน เป็นสิ่งที่น่าสนใจทั้งคู่ จึงสรุปไว้หน่อย

Read More…

แนวทางการปรับปรุงการพัฒนา Software ให้เร็วขึ้น

สิ่งที่น่าสนใจในการพัฒนาและส่งมอบให้เร็วพร้อมกับคุณภาพที่สูงนั้นเป็นคำถามที่น่าสนใจมาก ๆแน่นอนว่า เราอาจจะพบเจอปัญหาต่าง ๆ มากมายไม่ว่าจะเป็นปัญหาคอขวดในการทำงานไม่ว่าจะเป็นข้อจำกัดต่าง ๆ ของขั้นตอนการทำงานเราควรต้องทำอย่างไรดี ? สิ่งที่ควรจะทำคือ การปรับปรุงสิ่งพื้นฐานต่าง ๆ เหล่านี้แบบค่อยเป็นค่อยไปอย่างต่อเนื่อง

Read More…

บันทึกเรื่องรูปแบบของทีม

จากที่คุยเรื่องรูปแบบของทีมกันไปนั้นก็เห็นว่ามีการจัดการหลาย ๆ รูปแบบและชื่อแตกต่างกันไป ทั้ง Component team Cross-function team DevOps team SRE team และอื่น ๆ อีกมากมาย ก็เลยมาสรุปสิ่งที่คุยไว้นิดหน่อยว่า เป็นอย่างไรกันบ้าง

Read More…