Practice Archive

คุณสมบัติของระบบ CI/CD ที่ดี

จากการแนะนำเรื่องของ Continuous Integration และ Continuos Delivery นั้น มีการพูดคุยถึงคุณสมบัติที่ดีของระบบเหล่านี้ ว่าควรจะมีอะไรบ้าง เพื่อให้เราไม่หลงทางในการนำมาใช้งาน

Read More…

สรุปบทความว่าด้วยเรื่อง นิสัยของ Effective Programmer

จากบทความเรื่อง 5 Shocking Habit of the Most Effective Programmers พูดถึงเรื่อง 5 นิสัยของ Effective Programmer ที่ควรจะมี เป็นคำแนะนำที่น่าสนใจ เนื่องจากมันเป็นเพียงเส้นบาง ๆ เท่านั้นเอง มาดูกันว่านิสัยที่ดีมีอะไรกันบ้าง ฝึกและลงมือทำ จนให้เป็นเรื่องปกติกันไปเลย

Read More…

สรุปรูปแบบของ Developer แย่ ๆ จากบทความเรื่อง The 23 Patterns of Software Negligence

อ่านบทความเรื่อง The 23 Patterns of Software Negligence พูดถึงรูปแบบของ pattern ของนักพัฒนาที่ไม่สนใจในสิ่งที่ทำ แน่นอนว่า ก่อให้เกิดปัญหามากมายตามมา โดยมีรูปแบบที่น่าสนใจดังนี้

Read More…

มีหลักการในการตั้งชื่อ URI กันอย่างไร ?

ในการออกแบบ RESTFul API นั้น ชื่อและรูปแบบของการตั้งชื่อมันสำคัญมาก ๆ จากคำถามใน StackOverflow ก็มีการถามเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกัน ว่าใช้รูปแบบของชื่ออย่างไร

Read More…

นักพัฒนาทำอย่างไร เมื่อติดปัญหาเกี่ยวกับ coding

เป็นคำถามที่น่าสนใจอย่างมากว่า เมื่อเกิดปัญหาในการ coding ขึ้นมาแล้ว  นักพัฒนาหาวิธีแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เหล่านั้นกันอย่างไร จึงสรุปขั้นตอนที่ทำบ่อย ๆ ไว้หน่อย

Read More…

บันทึกการอ่านบทความเรื่อง How Django can handle 100 millions of requests per day

บันทึกการอ่านบทความเรื่อง How Django can handle 100 millions of requests per day มีหลาย ๆ แนวคิดที่น่าสนใจ เพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพสูงขึ้น จึงทำการบันทึกสิ่งที่น่าสนใจไว้ มาเริ่มกันเลย

Read More…

สรุปการเรียนรู้ในเรื่องใหม่ ๆ ไว้หน่อย

วันนี้มีการแลกเปลี่ยนแนวทางการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ในส่วนของ technology และ programming กัน ว่ามีแนวทางกันอย่างไรบ้าง จึงสรุปสิ่งที่ได้พูดคุยกันไว้นิดหน่อย มาเริ่มกันเลย

Read More…

[Note] จัดการ template ของ commit message ใน Git

วิธีการจัดการ template ของ commit message ใน Git เพื่อเป็นแนวทางในการเขียน commit message โดยการใช้งานมีขั้นตอนดังนี้

Read More…

สรุปจากการอ่าน paper เรื่อง Error and Poor Practices of Future Software Engineers in Using Git

ไปเจอ paper ที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Error และ Poor practice ของการใช้งาน Gitโดยทำการทดลองและสรุปผลจากการเรียนการสอน มีหลาย ๆ เรื่องที่น่าสนใจ เพื่อนำมาใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนใช้งาน Git ให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนทำงานด้วยเช่นกัน

Read More…

Technical Debt ค่าใช้จ่ายที่เรามักทำมอง[ไม่]เห็น

วันนี้ทางทีมมีคุยกันเรื่อง Technical Debt หรือหนี้เชิงเทคนิค แน่นอนว่า ที่มาที่ไปนั้น เพื่อทำให้เข้าใจว่า สิ่งที่สายงานเชิงเทคนิคในการพัฒนา software อธิบายในมุมมองของการเงิน เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น ว่าสิ่งที่ทำลงไป มันก่อนให้เกิดหนี้หรือไม่ ? แน่นอนว่า ตามลักษณะของหนี้ย่อมไม่ได้มาแบบฟรี ๆ แต่มาพร้อมกับเงินต้น และ ดอกเบี้ย หนี้อาจจะเกิดขึ้นได้ง่าย ๆ คำถามคือ คุณจ่ายคืนไหน ดังนั้นถ้าเราไม่จ่ายหนี้ดอกมันก็จะแบ่งบาน จนสุดท้ายอาจจะทำให้ลูกหนี้มีปัญหาขึ้นมาได้

Read More…