เรื่องทั่วไป Archive

Docker Hub ปรับเปลี่ยนนโยบายของการใช้งาน

Docker Hub คือ Docker Registry สำหรับจัดเก็บ Docker Image ต่าง ๆ (เป็นค่า default) โดยช่วง 2  เดือนที่ผ่านมา ประกาศนโยบายสำหรับการใช้งานออกมา เพื่อลดการใช้งาน resource ต่าง ๆ ลงไป (Retention Policy)

Read More…

สรุปสิ่งที่น่าสนใจกับ Technology Radar Vol. 23

เพิ่งเห็นว่า Technology Radar Vol. 23 ออกมาแล้ว โดยผลในครั้งนี้ มีสิ่งที่น่าสนใจดังนี้ การใช้งาน GraphQL ที่ไม่ถูกต้อง ตามเป้าหมายของมันเอง การพัฒนาระบบทำงานบน Web Browser ที่ยังต้องปรับและแก้ไข ทั้งวิธีการและดทคโนโลยีให้เหมาะสม แสดงสิ่งต่าง ๆ ให้เป็นรูปภาพหรือ Visualization เพื่อให้ง่ายต่อการอธิบายและความเข้าใจ ทั้งข้อมูลและระบบ network และ architecture เป็นต้น เรื่องของ Infrastructure as Code นั้นถูกปรับปรุงจนให้เริ่มใช้งานได้ดีขึ้นมา แต่ก็ยังมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ในเรื่องของ programming นั้นมีเครื่องมือพวก low-code ช่วยให้คนที่ไม่มีความรู้ด้าน programming มากนัก สามารถสร้างระบบงานได้ง่ายขึ้น

Read More…

บันทึก ลบ % ใน command-line

ปัญหาที่เจอในการ run คำสั่งใน commandline คือในการแสดงผล output จะมี % ออกมาที่ท้ายบรรทัดเสมอจะแก้ไขอย่างไรดี การแก้ไขปัญหา ทำการกำหนด environment variable ดังนี้ จบ !!

Read More…

Java 15 มีอะไรที่น่าสนใจ

ในเดือนกันยายนนี้ Java 15 จะถูกปล่อยออกมาให้ใช้งาน สิ่งที่นักพัฒนา Java ควรรู้ไว้บ้างคือ ความสามารถต่าง ๆ ที่จะเพิ่มเข้ามาใน Java 15 ว่าช่วยอำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างไรบ้าง

Read More…

เรื่องที่น่าสนใจจากการสำรวจเรื่อง The Pandemic Programming

จากการสำรวจเรื่อง The Pandemic Programming นั้น เพื่อเป็นการสำรวจว่า COVID-19 นั้น ส่งผลกระทบต่อ software developer อย่างไรบ้าง รวมทั้งมีการจัดการและได้รับการช่วยเหลืออย่างไรบ้าง

Read More…

มาดูขั้นตอนการรับคนเข้าทำงานของ Stack Overflow กัน

จากบทความเรื่อง How Stack Overflow hires engineers ?  ทำการสรุปขั้นตอนการรับคนเข้าทำงานของ Stack Overflow (Engineer) ว่าเป็นอย่างไรบ้าง ซึ่งน่าสนใจมาก&nbsp

Read More…

App ไทยชนะ บนมือถือ Android version 1.1.0 ทำการปรับแก้ไขที่ ​Google Play Store เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง

มาดูการทำงาน App ไทยชนะ บนมือถือ Android กัน ซึ่งทำการ update version 1.1.0 แล้ว โดยใน version นี้ ทำการปรับแก้ไข permission ใน Google Play Store เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง คือ Camera หรือกล้องถ่ายรูป สำหรับ scan QR Code Location แบบ foreground นั่นคือ ทำงานเฉพาะเปิดใช้งาน app เท่านั้น เพื่อให้การค้นหาร้านค้าใน location ที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้น แต่ถ้าไม่อนุญาตก็จะสามารถใช้งานได้ โดยจะเป็นการใช้งานผ่าน Web View นั่นคือ ทำการดึงข้อมูลจากหน้า website ของ ไทยชนะ.com มาใช้นั่นเอง Network เพื่อเข้าถึงระบบเครือข่าย internet ไม่มีการเข้าถึงที่จัดเก็บข้อมูล (ทั้งอ่านและเขียน) เช่น Storage [&hellip

Read More…

สรุปสิ่งที่น่าสนใจกับ Technology Radar Vol. 22

จากรายงานเรื่อง Technology Radar Vol. 22 ของ ThoughtWorks ออกมา ทำการสรุปเรื่องของ เทคนิค เทคโนโลยี เครื่องมือ ภาษาโปรแกรมและ framework ต่าง ๆ สำหรับการพัฒนา software ออกมา โดยหลัก ๆ จะเน้นไปที่

Read More…

มาแล้วนะ สำหรับ App ไทยชนะ บนมือถือ Android

วันนี้เห็นว่า App ไทยชนะใน Google Play Store ถูกเปิดให้ download และใช้งานแล้วโดยมีความสามารถดังนี้ ทำการ check in และ check out ผ่าน QR Code ได้ แสดงการ check in ในที่ต่าง ๆ ของเราให้ด้วย ทำการค้นหาร้านค้า และ ดูข้อมูลของร้านค้าได้ ซึ่งจะแสดงเหมือนกับฝั่ง website

Read More…

App หมอชนะ รองรับการ scan QR Code ของ ไทยชนะ แล้ว

ในตอนนี้ใน App หมอชนะ ทั้งบน Android และ iOS นั้นรองรับการ scan QR Code จากของระบบ ไทยชนะ ได้แล้วโดยไม่ต้องกรอกข้อมูลเบอร์โทรซ้ำ ๆ อีกแล้วซึ่งช่วยให้การ Check in และ Check out สะดวกมากยิ่งขึ้น

Read More…