เรื่องทั่วไป Archive

[Photo] Speaking of COBOL programming language

เป็นรูปที่น่าสนใจมาก ๆ จาก Twitter:: Speaking of COBOL programming languageมีคำถามที่น่าสนใจI still know how to write and maintain older COBOL code. What’s your superpower

Read More…

มาเดากันหน่อยว่า Clubhouse ใช้เทคโนโลยีอะไรกันบ้าง

วันนี้เห็นว่าทาง Clubhouse นั้นเขียน blog เรื่อง Welcoming More Voicesอธิบายของการเติบโตของการใช้งานที่สูงมาก ๆซึ่งทำให้ตรงปรับปรุงระบบให้รองรับได้มากขึ้น

Read More…

สรุปการพูดคุยเรื่อง Swagger/Protobuf usecase and trend

วันนี้ได้พูดคุยใน ClubHouse กันนิดหน่อย เรื่อง Swagger/Protobuf usecase and trendเป็นการแลกเปลี่ยนแนวทางในการพัฒนา API ไม่ว่าจะเป็น RESTFul API, Protobuf หรือพวก gRPC แนวทางในการพูดคุยประกอบไปด้วย

Read More…

สรุปข้อมูลจาก The state of Go 2020 ของ JetBrains

มาดูผลที่น่าสนใจจากการสำรวจ  The state of Go 2020 จาก JetBrainsประกอบไปด้วย จีน ญี่ปุ่น รัสเซีย ยูเครน และ UK คือประเทศที่ใช้ภาษา Go ในการพัฒนาระบบงานมากที่สุดตามลำดับ

Read More…

รูปขำ ๆ เกี่ยวกับชีวิตของ Programmer !!

เห็นใน timeline ช่วงปีใหม่ ก็เจอรูปที่ share เกี่ยวกับชีวิตของ Programmer/Developerจึงทำการสรุปไว้นิดหน่อย

Read More…

3 เรื่องที่น่าสนใจจาก The 2020 State of the OCTO-VERSE จาก GitHub

จากผลรายงานจาก GitHub :: The 2020 State of the OCTO-VERSE นั้นโดยแบ่งออกเป็น 3 เรื่องใหญ่ ๆ คือ Finding balance between work and play == Productivity Empowering healthy communities == Community Securing the world’s software มีสิ่งที่น่าสนใจดังต่อไปนี้

Read More…

คำถามที่น่าสนใจเรื่อง gRPC และ Messaging

เห็นคำถามและการพูดคุยที่น่าสนใจ ในกลุ่ม Golang Thailand เกี่ยวกับ Messaging vs gRPC ว่าแบบไหนที่ performance ดีกว่ากัน ?รวมทั้งข้อดีและข้อเสีย จึงทำการสรุปการตอบต่าง ๆ ไว้นิดหน่อย

Read More…

สิ่งที่เปลี่ยนแปลงใน Scrum Guide 2020

เพิ่งเห็นว่า Scrum Guide 2020 เพิ่งถูกปล่อยออกมา จึงทำการลองอ่านและพบว่ามีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงและปรับปรุงไปพอสมควร เลยทำการสรุปไว้นิดหน่อย ตามที่เข้าใจ มาเริ่มกันเลย

Read More…

บันทึกการวิ่ง trail 100 กิโลเมตรครั้งแรกที่โป่งแยง 2020 (PYT)

ในกลุ่มนั่งวิ่ง trail บอกว่าวิ่ง 100 กิโลเมตร สามารถวิ่งได้หลายครั้ง แต่การวิ่ง 100 กิโลเมตร ครั้งแรก มีได้เพียงแค่ครั้งเดียว จึงทำการสรุปประสบการณ์ที่เจอด้วยตนเองไว้นิดหน่อยโดยสนามที่เลือกคือ โป่งแยง (PYT :: Pong Yaeng Trail)มาเริ่มกันเลย

Read More…

Docker Hub ปรับเปลี่ยนนโยบายของการใช้งาน

Docker Hub คือ Docker Registry สำหรับจัดเก็บ Docker Image ต่าง ๆ (เป็นค่า default) โดยช่วง 2  เดือนที่ผ่านมา ประกาศนโยบายสำหรับการใช้งานออกมา เพื่อลดการใช้งาน resource ต่าง ๆ ลงไป (Retention Policy)

Read More…