ไปเจอรูปฮา ๆ สำหรับการ deploy Java app บน Kubernetes
แล้วพบว่า มันทำงานได้ช้า
จะแก้ไขอย่างไรกันดีนะ ?