วันนี้ว่าง ๆ หยิบหนังสือ One + One = Three
“A Masterclass in Creative Thinking”
หรือแปลเป็นไทยคือ หนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสาม
ในหนังสือเล่มนี้ พยายามชี้ให้เห็นว่า
แนวคิดหรือความรู้ใหม่ ๆ นั้น ส่วนใหญ่ก็มาจากเรื่องเดิมนี่แหละ
แต่นำมาเชื่อมโยงในรูปแบบใหม่ ๆ
บางคนเรียกว่า Connect dot นั่นเอง

แต่ปัญหามันอยู่ที่เรามี dot ต่าง ๆ เยอะเพียงใด

Dot เหล่านั้น หรือเรื่องราวหรือองค์ความรู้นั้นเยอะและกว้างเพียงใด
ถ้าเรารู้แคบ เราก็มีรูปแบบการเชื่อมโยงที่น้อย
บางคนเรียกว่า การคิดอยู่ในกรอบ
หรือบางคนอาจจะบอกให้ลองคิดแบบนอกกรอบดูบ้าง
แต่องค์ความรู้ของเรามีไม่เยอะและไม่กว้าง
ทำให้สิ่งที่เราคิดว่าอยู่นอกกรอบ
กลับกลายเป็นอีกกรอบเท่านั้นเอง
ส่งผลให้กระทบต่อความคิดสร้างสรรค์อย่างมาก

ดังนั้นในหนังสือเล่มนี้

พยายามให้เรามีความรู้ในหลาย ๆ เรื่อง
ทั้งเรื่องที่เราสนใจและไม่สนใจ บางเรื่องไร้สาระ
แต่เมื่อเรามีความรู้ต่าง ๆ มากพอแล้ว
เราจะพบว่า การนำความรู้ต่าง ๆ มาเชื่อมโยงหรือผสมผสานกันนั้น
มันเหนือความคาดหมายของเราอย่างมาก
นั่นอาจจะทำให้เรามีความคิดเชิงสร้างสรรค์มากขึ้นก็เป็นได้
จึงเป็นที่มาของหนังสือ 1+1 = 3

หนังสือเล่นนี้แบ่งออกเป็น 9 ส่วน

แต่ละส่วนประกอบด้วยเรื่องสั้น ๆ ที่น่าสนใจมาก
เพื่อชี้ให้เราเห็นประเด็นที่น่าสนใจ
แนะนำให้ลองอ่านกันดูครับ
ผมอ่านรวดเดียวจบเลยทั้ง 9 ส่วน
เป็นหนังสืออีกเล่มที่วางไม่ลงครับ

ช่วงว่าง ๆ ปีใหม่ลองหยิบมาอ่านดูครับ 
แต่ละเรื่องแต่ละตอนสั้น กระชับ
อ่านง่ายแถมให้แนวคิดที่ดีอีกด้วย
เล่มนี้แปลเป็นภาษาไทยแล้วนะครับ

Tags: