ทำการ review code ของ Android app มาบ้างเล็กน้อย
จึงทำการสรุปสิ่งที่พบเจอไว้นิดหน่อย
น่าจะเป็นแนวทางหนึ่งในการปรับปรุง code ให้ดียิ่งขึ้นไป

 • อย่าตั้งชื่อในรูปแบบ Hungarian Notation นะ อ่านยาก
 • ช่วยลบ Default Unit test และ AndroidTest ทิ้งด้วย ถ้าไม่ได้ใช้งาน
 • จัด format code กันหน่อยด้วยการกดปุ่ม Control(Command) + Alt + L
 • แนะนำให้จัดโครงสร้าง package ตาม feature
 • อย่าจัดการเรื่อง Network เองด้วย HttpURLConnection และ AsyncTask ตลอดจนจัดการ JSON เอง
 • ช่วย run Code Inspectio/Lint กันด้วย เพื่อให้รู้ถึงปัญหาและ error ต่าง ๆ จากนั้นก็แก้ไขซะ อย่าปิด lint นะ
 • อย่าใช้ library ที่ out-of-date ดังนั้นให้ทำการ update อยู่อย่างสม่ำเสมอ
 • อย่าเก็บพวก API key ต่าง ๆ ไว้ใน repository หรือใน code นะ
 • ก่อนจะเขียน code ใด ๆ ให้เข้าใจก่อนว่า กำลังจะทำอะไร แก้ไขอะไร
 • ช่วยเขียนคำอธิบายต่าง ๆ ใน README ด้วย หรือก็เขียนใน WIKI ก็ได้
 • ใช้ Android Studio ในการพัฒนา ขาดมันใหญ่ feature มันเยอะ ช่วยใช้ความสามารถของมันเยอะ ๆ หน่อย

สุดท้าย ถ้าไม่รู้ ไม่เข้าใจ กรุณาถาม

Tags: