ทาง Apple และ Google ร่วมมือกันสร้าง COVID-19 contact tracing technology
เป็นอีกวิธีการหนึ่งเพื่อช่วยให้สังคมกลับคืนมาและอยู่ด้วยกันได้ดีขึ้น
จากการระบาดของไวรัส COVID-19 ทั่วทั้งโลก

สามารถอ่าน Specification ของ project นี้ได้

แยกออกเป็น 3 เรื่องใหญ่ ๆ คือ

การออกแบบจะอยู่บนพื้นฐานของ user privacy และ ความปลอดภัยเป็นหลัก
แน่นอนว่าต้องสามารถใช้งานได้ทั้ง Android และ iOS

ทาง Google เขียนสรุปไว้คร่าว ๆ ดังนี้

มีขั้นตอนการทำงานดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 แลกเปลี่ยนข้อมูลด้วย Anonymous identify ผ่าน bluetooth

ขั้นตอนที่ 2 เมื่อเราไปตรวจแล้วพบว่า ผลเป็นบวก จะบันทึกผลลงระบบ

ขั้นตอนที่ 3 มือถือคนอื่น ๆ ก็จะทำการ download ข้อมูลของคนใน region ที่มีผลตรวจเป็นบวกมาที่เครื่อง

จากนั้นจะตรวจสอบให้มาตรงกับ key หรือ Identifier ที่แลกมาจากขั้นตอนที่ 1 หรือไม่

ขั้นตอนที่ 4 ถ้าผลว่าตรงกัน หรือ เคยไปเจอหรือใกล้ชิดกัน จะมี notification มาแจ้ง

เพื่อบอกว่าจะต้องทำอะไร อย่างไรต่อไปนั่นเอง

โดยแผนของการพัฒนาของโครงการเป็นดังนี้

  • เดือนพฤษภาคม จะปล่อย API ที่ทำงานร่วมกันระหว่าง Android และ iOS ได้ และจะมี Official app ออกมาให้ใช้งานกันด้วย
  • หลังจากนั้นทำการเปิด platform Bluetooth-based contact tracing

เป็นอีกหนึ่งแนวทางจาก Technology company ที่ร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

Reference Websites