มีโอกาสไปแบ่งปันเรื่อง Agile in Real World ในค่าย Young Webmaster Camp ครั้งที่ 15
นำประสบการณ์ที่ได้รับทั้งดีและไม่ดีให้น้อง ๆ ได้ฟัง
เผื่อว่าจะมีประโยชน์บ้างนะครับ
จึงทำการสรุปแบบสั้น ๆ และ slide ไว้นิดหน่อย

หัวข้อที่แบ่งปันประกอบไปด้วย

  • Agile in real world
  • Agile Manifesto 4 ข้อ และ principle อีก 12 ข้อ
  • Agile Umbrella ทั้ง Scrum, XP, Kanban เป็นต้น
  • Build Measure Learn ในกรอบเวลาสั้น ๆ
  • Learn Learn Learn
  • Agile in real world ว่ามีปัญหาอย่างไรบ้าง
  • Project Management Triangle คือ Time vs Cost vs Scope เพื่อให้ได้ซึ่งคำว่า quality หรือคุณภาพ
  • คุณเลือกอะไร ?

ปิดท้ายด้วยการสรุปสั้น ๆ คือ
การส่งมอบ Business Value ให้บ่อย ๆ ด้วย Technical excellence

ขอให้สนุกกับการ coding ครับ