มาติดตั้งกัน
เริ่มด้วยสิ่งที่ต้องมีก่อนคือ

จากนั้นทำการ download และ extract IJava
ซึ่งเป็น Jupyter Kernel สำหรับการ run Java นั่นเอง
ทำการติดตั้ง kernel ตัวนี้ด้วยคำสั่ง

$python install.py
// ดู kernel ที่ติดตั้ง
$jupyter kernelspec list

แสดงผลดังนี้

Available kernels:
java  /Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3/share/jupyter/kernels/java
python2 /Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3/share/jupyter/kernels/python3

จากนั้นก็เริ่มใช้งานด้วยคำสั่ง $jupyter notebook
แสดงการใช้งานดังรูป

เพียงเท่านี้ก็ใช้งานได้แล้ว ง่ายมาก ๆ

Reference Websites
https://blog.frankel.ch/teaching-java-jupyter-notebooks/
https://github.com/SpencerPark/IJava