ทางทีมของ Microsoft ได้สร้าง Scalar ออกมา
เป็นเครื่องมือเพิ่มเติมของ Git เพื่อจัดการ monorepo ขนาดใหญ่
ด้วย VFS for Git (GVFS)
โดยพัฒนาด้วยภาษา C# โดยใน project นี้มีเป้าหมายเพื่อ

  • การจัดการของขนาดการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ให้ดีขึ้น ยกตัวอย่างเช่น ขนาดของ index และ การ modify ต่าง ๆ
  • ลดขนาดของ object หรือการเปลี่ยนแปลงให้เล็กลง
  • ไม่ต้องรอสำหรับงานที่ต้องใช้เวลาทำงานนาน ๆ 

ทางทีมพัฒนาได้เขียนอธิบาย
แนวทางการออกแบบและพัฒนา
แนวทางการใช้งาน ไว้ที่ Introducing Scalar: Git at scale for everyone

สามารถเริ่มติดตั้งได้จากที่นี่
พบว่ามีให้ติดตั้งได้เพียงบน Windows และ Mac OS เท่านั้น
ลองใช้งานดูครับ

Tags:,