ทางทีมพัฒนาของ Facebook และ Expo
ร่วมมือกันพัฒนาเครื่องมือชื่อว่า Create React Native App
ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจาก Create React App
มีเป้าหมายเพื่อช่วยลดปัญหาในการสร้าง project และ configuration ต่าง ๆ
ทำให้ชีวิตนักพัฒนาง่ายขึ้น

ที่สำคัญ Create React Native App นั้น
ไม่จำเป็นต้องติดตั้ง Xcode และ Android Studio ด้วยนะ
ดังนั้นถ้าเรามี device สำหรับทดสอบ
ก็สามารถพัฒนาบนระบบปฏิบัติการอื่น ๆ นอกจาก MacOS ได้
เพราะว่า code ต่าง ๆ เราจะเขียนด้วย node.js ทั้งหมด
แต่ในการใช้งานจำเป็นต้องติดตั้ง Expo client app ใน device ด้วย

มาเริ่มใช้งานกันดีกว่า

ทำการติดตั้งและใช้งานด้วยคำสั่งดังนี้

$npm i -g create-react-native-app
$create-react-native-app helloworld
$cd helloworld
$npm start

คำอธิบาย
ทำการสร้าง project ชื่อว่า helloworld
ซึ่งจะทำการ download dependency/library จำนวนมากมาย !!

จากนั้นทำการ start development server ขึ้นมา
ซึ่งสามารถเปิดทดสอบผ่าน Expo client app
จะมี QR code หรือพิมพ์ url แบบตรง ๆ เลยก็ได้
ทำการทดสอบแบบ On-the-fly เลย
แต่ต้องอยู่ในวง network เดียวกันนะ
ที่สำคัญเมื่อเปลี่ยนแปลง code แล้ว
App จะเปลี่ยนตามทันที (Hot reload) !!
ดังรูป

เมื่อทำการเปลี่ยนแปลง code แล้วผลการทำงานจะเปลี่ยนแปลงทันที
ตัวอย่าง source code

ลองดู log การทำงานได้ เช่น

แสดงผลการทำงานใน Expo client app ดังรูป

แต่ถ้าเขียน code ผิดขึ้นมา ก็จะแสดง error ดังนี้

Create React Native App เป็นเครื่องมือ
ที่ทำให้ง่ายต่อการพัฒนาระบบอย่างมาก
และยังใช้คำสั่งอื่น ๆ ได้นะ และสนับสนุน
เช่น

$npm run ios  //ต้องการ Xcode
$npm run android //ต้องการ Android build tool
$npm test //สำหรับการทดสอบตามชุดการทดสอบที่มี

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก
https://github.com/react-community/create-react-native-app
https://docs.expo.io/versions/latest/sdk/index.html