ข้อมูลจาก TIOBE Index ในเดือนกรกฎาคม ปี 2560 นั้น
พบว่าภาษา Go ได้ก้าวเข้ามาสู่ 10 อันดับแรก
ของภาษาโปรแกรมที่ได้รับความนิยมสูงสุดเป็นครั้งแรก
ซึ่งทำให้ภาษา Go เข้ามาเป็นหนึ่งในภาษาหลักของการพัฒนาโปรแกรมไปแล้ว

เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับภาษา Java และ JavaScript

ส่วนภาษาโปรแกรมอื่น ๆ ที่มีความนิยมลดลง

ประกอบไปด้วย

  • JavaScript
  • Perl
  • Ruby
  • Assembly
  • Objective-C
  • Kotlin
  • Elixir

ส่วนพวกภาษาหลัก ๆ ก็ยังคงเหมือนเดิม
ทั้ง Java, C, C++, Python, C# และ PHP

แสดงข้อมูลดังนี้

โดยข้อมูลต่าง ๆ ก็สอดคล้องกับข้อมูลจาก Redmonk

วัดจากจำนวนของการ pull request ใน Github
ซึ่งภาษา Go ก็มีจำนวนที่สูงแบบก้าวกระโดดเช่นเดียวกับภาษา TypeScript, R, Swift และ Rust
แสดงดังรูป

ขอให้สนุกกับการ coding ครับ

Tags: