ทาง Microsofts ได้ปล่อย project ที่ชื่อว่า .NET Interactive ออกมา
ซึ่งเป็นการรวมชุดเครื่องมือและ APIs ต่าง ๆ
ที่ให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานแบบ interactive
ผ่าน Web, Markdown และ Jupyter Notebook ได้
โดยที่จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ

  • dotnet interactive
  • dotnet try
  • trydotnet.js

โดยตัวที่ชอบคือ dotnet interactive ใน Jupyter Notebook นี่แหละ

การติดตั้งก็ไม่ยาก ก่อนอื่นต้องติดตั้ง

จากนั้นก็ทำการติดตั้งดังนี้

ใช้งานดังนี้

$jupyter lab

มาใช้งานกันผ่าน web

Reference Websites