อ่านบทความเรื่องการจัดการงานที่ทำ โดยหนึ่งในแนวคิดที่แนะนำคือ 

  • YAGNI (You aren’t gonna need it)
  • KISS (Keep it short and simple)

อธิบายแบบสั้น ๆ
ในบทความอธิบายสองแนวคิดนี้ด้วยรูปที่เข้าใจง่ายดังนี้

  • YAGNI เลือกทำในสิ่งที่สำคัญ เพราะว่าเวลามันมีค่า หรือว่ามีแต่สิ่งที่สำคัญทั้งหมดเลย !! ดังนั้นตัดสิ่งที่ไม่สำคัญหรือน้อยออกไปก่อน
  • KISS ทำสิ่งที่สำคัญจาก YAGNI ให้มันเรียบง่าย เข้าใจง่าย (แต่ไม่ง่ายนะ)

โดยทั้งสองแนวคิด มักจะไปด้วยกันเสมอ
ลองเลือกเส้นทางในการพัฒนา software กันดูว่า
จะสร้างให้มันเรีบบง่าย เข้าใจง่าย ดูแลง่าย
หรือจะสร้างให้มันซับซ้อน ยากต่อการทำความเข้าใจและดูแลรักษา

Reference Websites
https://medium.com/@vkhorikov/3-things-that-will-make-or-break-your-project-7d6f29cf7841

Tags:,