Screen Shot 2558-07-17 at 10.13.47 AM
วันนี้เห็นมีการพูดคุยเรื่อง Unit testing มันทำงานช้า
หรือใช้เวลาในการทดสอบนานๆ
จะต้องแก้ไขอย่างไรดี ?

ที่มา :: https://www.facebook.com/iicmaster

Screen Shot 2558-07-16 at 11.51.42 PM

ที่มา :: https://www.facebook.com/pitsanu.s

Screen Shot 2558-07-16 at 11.48.54 PM

โดยจาก post ทั้งสองก็มีคำแนะนำต่างๆ ดังนี้

 • ใช้ Hardware ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิมสิ ทั้ง CPU และ Memory
 • ทำการหา test ที่มันช้า แล้วแก้ไขให้เร็ว หรือ แยกออกมาสิ
 • ทำการ run test แบบขนานสิ
 • ทำการ mocking/stub สิ
 • ทำการลบ หรือ ignore test ไปสิ !!

เราลองมาพิจารณากันนิดหน่อยสิ ว่าจริงๆ แล้วปัญหามาอาจจะมาจากอะไรบ้าง ?

 1. ความเร็วของ test
 2. ความเร็วของการ build

1. ความเร็วของ test

เป็นการเข้าไปดูที่ code ของ test แต่ละตัว
เพื่อปรับปรุงให้แต่ละ test ทำงานได้รวดเร็วขึ้น
โดยปัญหาส่วนใหญ่มาจาก

 • ในการทดสอบมีระบบ หรือ ส่วนที่เกี่ยวข้องเยอะมากๆ (dependency) ทำให้การทำงานช้า
 • ทำการติดต่อไปยัง database จริง
 • ทำการติดต่อผ่าน network
 • ทำการอ่านเขียนไฟล์
 • มีการใช้งานพวก Thread
 • มาจาก Logging ดังนั้นในการทดสอบก็ปิด logging ไปซะ
 • ในการทำสอบมีการ setup ข้อมูลเยอะเกินไป บางครั้งอาจจะไม่ถูกใช้ด้วย
 • โครงสร้างของ test มันซับซ้อนมากเกินไป
 • ใน test มีการทำงาน หรือ ทดสอบซ้ำซ้อน

ดังนั้นแก้ไขด้วยการแยกส่วนการทำงานแต่ละส่วนออกจากกันให้ได้ (Isolate)
และพยายามทำงานบน Local machine เท่านั้นนะ
เพราะว่า “Stay Local, Stay Fast” ครับ

รูปตัวอย่างของการตัดส่วนการใช้งาน Network ออกไป

Screen Shot 2558-07-17 at 10.05.17 AM

2. ความเร็วของการ build

ให้ความสนใจกับขั้นตอนการ build ซึ่งคือการ run test ทั้งหมดนั่นเอง
ซึ่งสามารถแก้ไข หรือปรับปรุงความเร็วการทำงานได้เช่น

 • ใช้เครื่องที่แรงๆ ทั้ง CPU, RAM และ I/O
 • ทำการ run test แบบขนาน
 • ใช้หลายๆ เครื่องในการ build
 • ใช้ระบบ cloud ในการ build
 • Build บน distributed system

รูปตัวอย่างของการ build บนระบบ Cloud

Screen Shot 2558-07-17 at 10.07.38 AM

แต่ก่อนอื่นคุณต้องทำ profiling ของการ build ก่อนนะ
ว่าปัญหาจริงๆ นั้นเกิดขึ้นตรงไหน อย่างไรบ้าง ?
ตัวอย่างเช่น
10407677_10203646786444399_5396119977556532094_n

จากนั้นก็ลงมือทำซะ อย่าปล่อยมันทิ้งไว้นาน
ไม่เช่นนั้นจะแก้ไขยากมากๆ ครับ

สุดท้ายแล้ว

มาปรับปรุงให้ test มันทำงานเร็วๆ
เนื่องจากจะทำให้เราได้ feedback loop ที่รวดเร็วขึ้น
เนื่องจากจะทำให้เราได้เรียนรู้อย่างรวดเร็วขึ้น
เนื่องจากจะทำให้เราแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วขึ้น

มันจะทำให้คุณ และ ทีม ปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานได้ดีขึ้น
แน่นอนว่า คุณจะ run test ได้บ่อยเท่าที่ต้องการ
และนั่นคือ เส้นทางของคำว่า คุณภาพ