RediSearch เป็นอีกหนึ่ง module ของ Redis
ช่วยทำให้เราสามารถทำ ful text search ใน Redis ได้
โดยมี feature ที่น่าสนใจดังนี้

  • Query แบบ single และ multi-field ได้
  • Filter และ Sorting ได้ครบ
  • Indexing
  • Aggregation

การทำงานอยู่ภายใต้ความสามารถของ Redis นั่นเอง

ดังนั้นมาลองใช้งานกันหน่อย

เริ่มด้วยการติดตั้ง Module Redisearch ไปยัง Redis
หรือเพื่อความง่ายใช้งานผ่าน Docker ไปเลย ดังนี้

ทำการเพิ่มข้อมูลในรูปแบบของ Hash

ในการค้นหานั้น จะไม่ทำการค้นหาจากเอกสารหลักที่สร้างลงไป
เพราะว่าจะทำงานช้ามาก ๆ
ดังนั้นจึงต้องทำการสร้าง index ขึ้นมา บน Hash
ซึ่งเราจะใช้งานการทำ index แบบมาตรฐาน
โดยที่เราสามารถเลือกได้ว่า จะค้นหาจาก field อะไรได้บ้าง ดังนี้

ที่สำคัญคือ เมื่อเราทำการเพิ่มข้อมูลเข้าไปใหม่
ตัว RediSearch จะทำการสร้าง index ใหม่ให้แบบอัตโนมัติ

เพียงเท่านี้ก็สามารถสร้างระบบการค้นหาแบบง่าย ๆ ได้แล้ว
เป็นอีกทางเลือกในการพัฒนาระบบการค้นหาที่น่าสนใจ
ลองศึกษาเพิ่มกันดู