ช่วงสัปดาห์นี้ตั้งแต่วันที่ 13-19 เมษายน ทาง Vue Mastery
เปิดให้เรียนฟรีใน course ที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบด้วย Vue.js ทั้งหมด
โดยที่ course แรกที่ผมลงเรียนคือ Unit testing
ประกอบไปด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

 • What to test และ What not to test
 • การเขียน Unit test ด้วย Jest และ Vue test utils
 • การทดสอบการส่งข้อมูลผ่าน props และ user interaction เช่นการ click และ กรอกข้อมูลต่าง ๆ
 • การทดสอบสำหรับการ submit form
 • การทดสอบส่วนที่ติดต่อกับ API ต่าง ๆ

จึงทำการสรุปการเรียนไว้นิดหน่อย
ลองไปเรียนกันดูครับ มีประโยชน์มาก ๆ สำหรับคนเริ่มต้น

ใน course เริ่มจากการอธิบายว่า ทำไมจึงต้องเขียน test ด้วย

ยกตัวอย่างเช่น

 • ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นในการพัฒนา แก้ไขอะไรไปก็ยังมั่นใจ นอนหลับได้อย่างสบายใจ
 • ช่วยเพิ่มคุณภาพของ code ที่เขียนขึ้นมา เนื่องจากเราพยายามคิดและออกแบบ code ให้ทดสอบได้ง่ายขึ้น เป็นส่วน ๆ เช่นแต่ละ component เป็นอิสระแก่กัน เป็นต้น
 • ชุดการทดสอบจะเป็นเอกสารอธิบายระบบงานที่ดี

จากนั้นอธิบายว่า อะไรบ้างที่ควรไม่ควรทดสอบของระบบที่พัฒนาด้วย Vue.js

สามารถอธิบายได้ด้วยภาพนี้

 • ควรทำสอบพวก props ต่าง ๆ ที่ส่งเข้ามา ว่าได้ output อย่างไร ตามที่คาดหวังหรือไม่
 • ทำการทดสอบในแต่ละ component แน่นอนต้องใช้แนวคิด Test double เช่น stub, mock มาช่วย ซึ่งตรงนี้มีเครื่องมือครบ
 • ส่วนที่ไม่ควรทดสอบ เช่น thrid-party library ต่าง ๆ , รายละเอียดของ implementation และการ validate ค่าใน props

ปล. ยังมีเรื่องอื่น ๆ อีก แต่ยังไม่ publish ออกมา
ทั้งการทดสอบ Child component
ทั้งการจัดการ state ด้วย Vuex และ Vue router