javascript Archive

ไปดู library อื่น ๆ มาแทน Moment.js หน่อยสิ

วันนี้มีเหตุให้ต้องไปดู Library ที่จะมาใช้แทน Moment.jsที่ใช้สำหรับการจัดการเรื่องของ Data Time ในระบบงานเนื่องจากคนดูแลทีมบอกว่า Moment.js เขาเลิกพัฒนาแล้วนะ (คิดในใจ เขาแจ้งนานแล้วนะ เพิ่มรู้หรอ !!)ก็เลยไปดูและลอง library ต่าง ๆ จากที่ทาง Moment.js แนะนำมาหน่อย

Read More…

เพิ่งรู้ว่า JavaScript เขียนแบบนี้ได้ด้วย

ไปอ่าน code ของ project ที่พัฒนาด้วยภาษา JavaScriptก็เลยเจอ code แปลก ๆ คือ การใช้ Numeric Separatorทำให้สามารถใช้สัญลักษณ์ underscore ( _ ) เพื่อแยกตำแหน่งของตัวเลข ช่วยให้อ่านง่ายมากยิ่งขึ้นดังนี้

Read More…

สวัสดี Prisma 2

Prisma คืออะไร ? database toolkit ที่เป็น open source ประกอบไปด้วย 3 ส่วนคือ Prisma client คือเครื่องมือสำหรับสร้าง code ฝั่ง client แบบอัตโนมัติ (Node.js หรือ TypeScript) Prisma migrate (experimental) คือการทำ data model และ database migration ในแบบ declarative Prisma studio (experimental) เป็นระบบ GUI สำหรับดูและแก้ไขข้อมูลใน database

Read More…

[Proposal] ทำความรู้จักกับ Tuple และ Record ของ ECMAScript

จาก Proposal ของ ECMAScript นั้นมีสิ่งที่น่าสนใจคือ Tuple และ Record อยู่ใน Stage 1 ซึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงอีกมากนัก โดยทั้งสองตัวนี้เป็น immutable data structure ใหม่ที่เพิ่มเข้ามา มีแนวคิดมาจาก Immutable.js นั่นเอง แต่ละตัวเป็นดังนี้ Record มีโครงสร้างเหมือนกับ Object ซึ่งประกาศดังนี้  #{ x:1, y:2 } Tuple มีโครงสร้างเหมือนกับ Array ซึ่งประกาศดังนี้ #[1, 2, 3, 4] สิ่งที่น่าสนใจมีดังนี้

Read More…

Tips :: การจัดการ Floating-point ใน JavaScript

วันนี้มีการพูดคุยเรื่องปัญหาการจัดการข้อมูลชนิด Floating-point ในภาษา JavaScript ปัญหาคือ การเปรียบเทียบค่า หลังจากทำการประมวลผลแล้ว ไม่ถูกต้องตามที่คาดหวัง ยกตัวอย่างเช่น 0.1 + 0.2 น่าจะต้องเท่ากับ 0.3 แต่ที่เจอใน JavaScript กลับไม่ใช่ !!

Read More…

VS Code :: แสดงผลการทำงานของ JavaScript ด้วย Quokka.js

ดู Live จากงาน React Summit มีการ demo code ด้วย VS Code แล้วพบว่า มีการแสดงผลการทำงานของ code ที่พัฒนาด้วยภาษา JavaScript แบบ realtime ใน editor เลย ก็เลยลองไปหาดูว่า เขาใช้ extention ตัวไหนกัน ก็ไปเจอ extension ชื่อว่า Quokka.js

Read More…

การประกาศตัวแปรใน JavaScript

วันนี้คุยเรื่องการประกาศตัวแปรใน JavaScript นิดหน่อย ซึ่งแนะนำว่าให้ประกาศด้วยการใช้ keyword const เป็นค่า default เหตุผลคืออะไร ? จึงทำการอธิบายไว้นิดหน่อย

Read More…

สรุปจากบทความเรื่อง Practical Ways to Write Better JavaScript

จากบทความเรื่อง Practical Ways to Write Better JavaScript ทำการสรุปแนวทางของการเขียน JavaScript ที่ดี เห็นว่าน่าสนใจเลยสรุปไว้อ่านนิดหน่อย สายงาน JavaScript programming น่าจะต้องศึกษาไว้ มาเริ่มกันเลย

Read More…

เรื่องของ Console API ใน JavaScript

จากการพัฒนาระบบงานด้วย JavaScript และ NodeJS นั้น พบว่ามีการใช้คำสั่ง console.log() เป็นจำนวนมาก บ่อยครั้งการใช้งานไม่ได้ผลตรงที่ต้องการอีกด้วย จึงทำการแนะนำการใช้งาน Console API เพิ่มเติมนิดหน่อย มาเริ่มกันเลย

Read More…

สรุปเรื่องการ shared code ระหว่าง JavaScript project ?

มีโอกาสมาแบ่งปันเรื่อง การ shared code ระหว่าง JavaScript project ? ในงาน BKK.JS Meetup ครั้งที่ 8 โดยมีรูปแบบต่าง ๆ ที่ลองใช้งานและ fail มาแบ่งปัน  ประกอบไปด้วย Copy and Paste code สร้าง function, class, module ขึ้นมา เช่น common, shared และ utility เป็นต้น ใช้งาน NPM package มาช่วย ทำให้การออกแบบเป้น modular มากขึ้น ใช้งาน Monorepo เช่น Lerna ใช้งาน Git sub-modules ใช้งาน Bit.dev สำหรับการ shared existing module/utility/ui components

Read More…