ระหว่างรอดูบอล ก็ทำการ update และลองใช้งาน .NET 6 Preview 4 กันหน่อย
จาก blog เปิดตัว พบว่ามีความสามารถเยอะเลย
ดังนั้นลองมาสร้าง web application
เห็นว่ามี update เรื่อง .Net Hot Reload ด้วย
มาเริ่มกันเลย

ทำการติดตั้งและสร้าง project ง่าย ๆ กันหน่อย

สร้างแบบ empty project มี C# เพียงไฟล์เดียวเท่านั้น
ด้วยคำสั่งดังนี้

ไฟล์ C# ที่สร้างมาคือ Program.cs เป็นไฟล์หลักของระบบงาน

จากนั้นทำการ run แบบ Hot Reload ได้เลย

จะทำการ detect change เฉพาะไฟล์ C# เท่านั้น
ด้วยการกดปุ่ม Control/Ctrl + R ได้เลย
ทำให้การพัฒนาสะดวกขึ้นมาพอสมควร

ลองทำการยิง load test เบา ๆ ดูหน่อย สำหรับ Hello World

ถือว่าแจ่มเลยนะ

ใครว่าง ๆ ลองไป Download มาเล่นกันดูครับ