cross-functional-team Archive

บันทึกเรื่องรูปแบบของทีม

จากที่คุยเรื่องรูปแบบของทีมกันไปนั้นก็เห็นว่ามีการจัดการหลาย ๆ รูปแบบและชื่อแตกต่างกันไป ทั้ง Component team Cross-function team DevOps team SRE team และอื่น ๆ อีกมากมาย ก็เลยมาสรุปสิ่งที่คุยไว้นิดหน่อยว่า เป็นอย่างไรกันบ้าง

Read More…

สรุปสิ่งที่แบ่งปันเรื่อง Software Developement Trends 2017

ได้รับโอกาสให้ไปแบ่งปันมุมมองเรื่อง Software Development Trends 2017 ในงาน IT Trends: Strategic Planning for 2016 จัดโดยสถาบัน IMC ซึ่งมีหัวข้อที่น่าสนใจมากมาย ส่วนในเรื่องของ Software Development Trends 2017 นั้นมีเนื้อหาดังนี้ ปัญหาที่พบในการพัฒนา software ว่าด้วยเรื่องกระบวนการคิด ว่าด้วยเรื่องของโครงสร้างองค์กร ว่าด้วยเรื่องของทีม ว่าด้วยเรื่องของเทคโนโลยี ว่าด้วยเรื่องของ programming language trend เป็นหนึ่งในมุมมองของตัวผมเองที่มีต่อการพัฒนา software มาดูรายละเอียดกันสักหน่อย

Read More…

Go Faster :: ว่าด้วยเรื่อง Cross-Functional Team

ในบทที่ 12 เรื่อง Go Faster! จากหนังสือ UX for Lean Startups ซึ่งได้แนะนำว่า ถ้าต้องการทีมที่เร็ว และ ตอบรับการการเปลี่ยนแปลงของผู้ใช้งานได้ดี จะต้องเป็นทีมแบบ Cross-functional team ดังนั้น มาดูกันหน่อยว่า Cross-functional team หมายความว่าอย่างไร ? และทำงานกันอย่างไร

Read More…