จากที่คุยเรื่องรูปแบบของทีมกันไปนั้น
ก็เห็นว่ามีการจัดการหลาย ๆ รูปแบบและชื่อแตกต่างกันไป ทั้ง

 • Component team
 • Cross-function team
 • DevOps team
 • SRE team

และอื่น ๆ อีกมากมาย
ก็เลยมาสรุปสิ่งที่คุยไว้นิดหน่อยว่า เป็นอย่างไรกันบ้าง

เริ่มจากเรื่องของ Component team และ Cross-function/Feature team

น่าจะอธิบายแบบชัดเจนด้วยรูปนี้

ต่อมาก็จะเริ่มแยกเป็นทีมย่อย ๆ เล็ก ๆ หรือ Dedicated team ออกมา

ยกตัวอย่างเช่นที่เจอบ่อย ๆ มาก คือ DevOps team
จะเป็น component team หรือ feature team ดีนะ ?
แบบนี้ไหมนะ ?
ดูรูปแบบของทีมเพิ่มได้ที่ DevOps Topology

แถมมีการแนะนำเรื่องของ Team Type และ Interaction mode ด้วย


Team Type มีดังนี้

 • Stream-aligned team
 • Enabling team
 • Complicated subsystem team
 • Platform team

Interaction Mode มีดังนี้

 • Collaboration
 • X-as-a-Service
 • Facilitating

แสดงดังรูป

ก่อนจะจัดรูปแบบทีมแบบไหน
ทีมคือ กลุ่มคนที่มีความเชื่อมั่นซึ่งกันและกันนะครับ