ในการพัฒนาระบบงานนั้น
เรามักจะแยกส่วนการทำงานต่าง ๆ ออกจากกัน
แต่จำเป็นต้องการติดต่อสื่อสารสารกันผ่านระบบ network
และมีรูปแบบของการติดต่อผ่านสิ่งที่เรียกว่า
API (Application Programming Interface)
ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของ code หรือตาม protocol ต่าง ๆ ก็ว่าไป

โดยที่คุณสมบัติของ API มักจะประกอบไปด้วย

 • Customer หรือ Consumer-driven
 • ใช้งานง่าย หรือ ยากต่อการใช้ผิด
 • ค้นหาได้ง่าย
 • มีหน้าที่ที่ชัดเจน
 • มีความปลอดภัย
 • รองรับการใช้งานที่สูงขึ้น
 • มีประสิทธิภาพที่ดี
 • Backward-compatibility
 • มีรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน หรือ ทำงานร่วมกับระบบอื่น ๆ ได้ง่าย

เมื่อเราไปดูเรื่องของรูปแบบ API ระหว่างระบบหรือ service

พบว่ามีหลายรูปแบบตามอายุหรือวิวัฒนาการเลย
ซึ่งเรียงตามดังนี้

 • RPC (Remote Procedure Call)
 • CORBA (Common Object) Request Broker Architecture)
 • XML-RPC
 • SOAP (Simple Object Access Protocol)
 • REST
 • JSON-RPC
 • GraphQL, Falcor
 • gRPC

ปล. ใครรู้จักทั้งหมดนี้ แสดงว่าอายุไม่น้อยแล้วนะ !!

ในแต่ละแบบนั้นล้วนมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไป

รวมทั้ง use case ของการใช้งานเช่นกับ เช่น

 • Abstraction ของข้อมูล
 • การใช้งานที่ง่าย ในมุมมองของผู้ใช้งาน หรือ ผู้สร้าง
 • แยกการทำงานกันชัดเจน หรือ ผูกมัดกันให้น้อย (Loose coupling)
 • เรื่องของขนาดของ bandwidth ที่ใช้งาน
 • Learning curve

ผู้นำไปใช้งานนั้น จำเป็นต้องรู้และเข้าใจเช่นกันว่า
รูปแบบของ API แต่ละอย่างเป็นอย่างไร
มีข้อดีข้อเสียกับ use case ของเราอย่างไร
เพื่อช่วยให้เราเลือกได้อย่างเหมาะสม
ลองศึกษาเพิ่มเติมกันดูครับ