developer-learn
จากบทความเรื่อง 5 Skills a Software Developer Should Have to Be a Smart Developer
ทำการสรุปความสามารถที่ Developer ที่ดีต้องมีไว้บ้าง
ทั้ง Soft skill และ Technical skill
เห็นว่ามีประโยชน์เลยนำมาแปลบางส่วน ดังนี้

ทำอะไรต้องตั้งใจ และ มีเป้าหมายเสมอ

ดังนั้นก่อนจะเริ่มทำอะไร
ต้องคิด วิเคราะห์ แยกแยะ ก่อนเสมอ
นั่นคือการตั้งเป้าหมาย และ การวางแผน

ตัวอย่างการตั้งเป้าหมายเกี่ยวกับการเขียน code เช่น

  •  ต้องแยกการทำงานของ code ออกเป็น Module
  • Code ที่เขียนต้องดี เข้าใจง่าย และเป็นไปตามกฎที่ได้ตั้ง หรือ ตกลงกันไว้ และ ตรวจสอบได้
  • Code ต้องไม่ผูกมัดกัน เพื่อให้ง่ายต่อการแก้ไข และ ทดสอบ
  • Code ที่เขียนต้องจับวัดในเชิงตัวเลขได้เสมอ และ ต้องวัดอยู่อย่างสม่ำเสมอ เช่น ความซับซ้อน ประสิทธิภาพ เป็นต้น

หัดพูดภาษาคนให้ผู้อื่นรู้เรื่อง

เป็น Softskill ที่ developer ส่วนใหญ่มักไม่ค่อยสนใจ
บ่อยครั้งมากที่มักมีคนบ่นว่า
คุยกับพวก developer ไม่รู้เรื่อง
ไม่รู้พวกนี้พูดภาษาอะไรกัน !!
ดังนั้น เมื่อต้องนำเสมอแนวคิดอะไรใหม่ ๆ ดี ๆ
ส่วนใหญ่มักจะตกม้าตายเสมอ

ดังนั้น ให้เริ่มจากการอ่าน และ ฟังให้มาก
ว่าคนทั่วไปเขาพูด สื่อสารกันอย่างไร
จากนั้นต้องเริ่มฝึก ฝึก ฝึก และ ฝึก

เพื่อทำให้พูด และ สื่อสารกับคนอื่นรู้เรื่อง
ผลที่ตามมาก็คือ คุณสามารถสื่สารได้ดี
ทำให้นำเสนอแนวคิดต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น

รวมทั้งต้องเป็นนักเล่าเรื่องที่ดีอีกด้วย
เพื่อทำให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่ายขึ้น

ปล. เรื่องนี้ผมก็กำลังฝึกเหมือนกัน
เพราะว่า พูดไม่ค่อยรู้เรื่องนั่นเอง !!!

เพิ่ม productivity และ เรียนรู้อยู่อย่างสม่ำเสมอ

ถ้าต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ให้เรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ
ถ้าต้องการปรับปรุง ก็ให้ทำการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ
แม้จะเป็นการเรียนรู้ หรือ ปรับปรุงสิ่งเล็กน้อยก็ตาม
แล้วมันจะทำให้คุณดีขึ้นกว่าเดิมมากมาย

ตัวอย่างเช่นการแบ่งปันความรู้ต่าง ๆ กับทีม
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ทำ เรื่อที่สนใจ รวมทั้งจากบทความ
เพื่อให้เราได้รับ feedback กลับมา
ซึ่งนั่นคือการปรับปรุงทั้งตัวเอง และ ทีมไปพร้อม ๆ กัน

โดยทุกอย่างมันต้องเริ่มที่ตัวเราเองก่อน เช่น

  • การอ่านบทความจากบริษัทดัง ๆ เช่น Netflix blog, AWS blog, Facebook, Airbnb และ DZone เป็นต้น
  • ถามและตอบคำถามจาก website ต่าง ๆ เช่น Quora และ Stack Overflow เป็นต้น ส่วน Pantip นี่ไม่แนะนำ!!
  • เรียนรู้จาก Course online ต่าง ๆ เช่น Coursera, Udemy, edX และ Youtube channel ต่าง ๆ เป็นต้น
  • ติดตามบริษัท หรือ เทคโนโลยี หรือ คน ที่มีความสำคัญด้านเทคโนโลยีที่เราสนใจ

สุดท้ายต้องรักษาสุขภาพให้แข็งแรง

เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด
เพราะว่า ถ้าร่างกาย และ จิตใจของคุณแข็งแรง
การจะทำงาน หรือ สร้างสรรค์อะไร มันก็จะออกมาดี และ มีคุณภาพ
ดังนั้นอย่าลืมออกกำลังกายกันนะ
ไปวิ่งกันเถอะ …

ดังนั้น Developer มาฝึกความสามารถต่าง ๆ เหล่านี้กันเถอะ