สรุปสิ่งที่แบ่งปันในงาน RobotFramework Meetup ครั้งที่ 2
ของกลุ่ม RobotFramework66
โดยที่เนื้อหาหลักใน meetup คือ การเปลี่ยนแปลงของ RobotFRamework 3.1 alpha 2
มีสิ่งที่น่าสนใจดังต่อไปนี้

เริ่มต้นด้วยการติดตั้งและ update RobotFramework 3.1 alpha 2

$pip install --pre --upgrade robotframework

หรือทำการระบุ version ไปเลย

$pip install robotframework==3.1a2

มาดูสิ่งที่เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงกันบ้าง

อย่างแรกที่พูดถึงกันเยอะคือ การสนับสนุน Robotic Process Automation (RPA)
คือขั้นตอนการทำงานแบบอัตโนมัติซึ่งออกแบบให้คนเราใช้งาน
โดย RobotFramework ก็ทำงานได้ดี
แต่คำต่าง ๆ มันเป็นจะเฉพาะเจาะจงกับการทดสอบมากเกินไป
ยกตัวอย่างเช่นคำว่า Test Case
ดังนั้นเพื่อให้สามารถนำไปใช้งานที่กว้างขึ้น ไม่ผูกติดกับการทดสอบ
จึงทำการสร้างคำใหม่ขึ้นมาชื่อว่า Task หรือ Tasks
แต่การทำงานยังเหมือน Test Case นั่นเอง

มาดูตัวอย่างกัน

ปล. ประกาศพร้อมกันไม่ได้ ต้องเลือกเอาสักอย่าง
ต่อไปคิดว่า คำว่า Test Case อาจจะหายไปก็เป็นได้

เพิ่มนามสกุลไฟล์ *.resource เข้ามา

ใช้สำหรับเก็บชุดของ resource ที่ใช้งานร่วมกัน
ยกตัวอย่างเช่น Keyword, Variable และ Setting
ทำให้การจัดการชุดการทดสอบต่าง ๆ ง่ายขึ้น ไม่สับสนอีกด้วย
ไม่ต้องมาใช้นามสกุล robot หรือ txt อีกต่อไป
ส่วนการใช้งานยังเหมือนเดิม

Script pybot ถูกลบทิ้งไปแล้ว

มี scipt ในการ run test data ของ RobotFramework โดนลบออกไป

  • pybot
  • jybot
  • ipybot
  • jyrebot
  • ipyrebot

เหลือไว้เพียง robot กับ rebot เท่านั้น
พร้อมกับไม่รอรับ Python 2.6 และ Python 3.3 แล้วนะ
ใครใช้งานสิ่งเหล่านี้ก็จะโดดนะครับ

ถ้าใครยังเขียน RobotFramework ด้วยรูปแบบ TSV และ HTML แล้ว
ขอบอกเลยว่า โดน deprecated แล้ว
ดังนั้นอย่าไปใช้เลยนะ

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก Release note

ส่วน slide ก็อยู่ที่นี่

ขอให้สนุกกับการเขียน code นะครับ