เห็นว่ามี library ชื่อว่า Pythagora มันอ่านว่าอะไรนะ ?
เป็น library สำหรับการช่วยทำ integration test
สำหรับระบบงานที่พัฒนาด้วย Node.JS + express
ซึ่งมีแนวคิดดังนี้

  • ทำการบันทึกชุด activity หรือการใช้งานระบบไว้ ทั้ง request และ response
  • จากนั้นทำการทดสอบสิ่งที่บันทึกไว้ ซึ่งบันทึกไว้ในไฟล์ JSON
  • ผลการทดสอบจะมีทั้งการทดสอบว่าผ่านหรือไม่ผ่าน รวมทั้ง code coverage ให้ด้วย

มาดูขั้นตอนการใช้งานดู

ขั้นตอนที่ 1 ใน project ก็ติดตั้ง Pythagora ไปปกติ

จากนั้นก็เพิ่ม code ของ Pythagora เข้าไป
เพื่อทำการบันทึกผลจาก activity การใช้งานระบบ

ขั้นตอนที่ 2 ทำการ start server ด้วย Pythagora ใน mode การบันทึก (capture)

โดยข้อมูลจะอยู่ใน folder ชื่อว่า pythagora_data

ขั้นตอนที่ 3 ทำการ run test จากสิ่งที่บันทึกเอาไว้ พร้อมทั้งดู code coverage ไปด้วยเลย

ปล. ตรงนี้ในเอกสารจะเขียนไม่ถูก ต้องเพิ่มนิดหน่อย

ตัวอย่างของ code coverage report ในรูปแบบ HTML

เพียงเท่านี้ก็สามารถทดสอบแบบง่าย ๆ ได้แล้ว
เป็นอีกหนึ่งแนวคิดและแนวทางที่น่าสนใจ