โดยสามารถร่วมงานผ่าน Youtube ได้เลย
ซึ่งมีหัวข้อต่าง ๆ เหล่านี้

  • การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของ Java 21
  • เรื่อง Virtual Thread
  • Java ในโลกของ Cloud
  • Pattern matching
  • Performance improvement ต่าง ๆ ใน Java 21

พร้อมหรือยังสำหรับ Java 21