หลังจากไปนั่งอ่าน feature ต่าง ๆ ใน Java 18 ที่เพิ่งปล่อยตัวเต็ม
มาในวันที่ 22 มีนาคม ที่ผ่านมา

  • JEP-400: UTF-8 by Default
  • JEP-408: Simple Web Server
  • JEP-413: Code Snippets in Java API Documentation
  • JEP-418: Internet-Address Resolution SPI
  • JEP-420: Pattern Matching for switch (Second Preview)
  • JEP-421: Deprecate Finalization for Removal


มี command tool ตัวใหม่ที่น่าสนใจคือ jwebserver
ใช้สำหรับสร้าง HTTP server แบบง่าย หรือพวก static web server นั่นเอง
เพื่อความสะดวกในการออกแบบ พัฒนา debug และทดสอบบนเครื่องของนักพัฒนาได้

ซึ่งเป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับชาว Java

ลองศึกษาเพิ่มเติมกันดูครับ