บ่อยครั้งมากที่เรามักได้ยินว่า
Developer มีน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด
Developer ด้านนั้นด้านนี้หายากมาก ๆ
ภาคการศึกษาผลิต Developer ออกมาได้น้อย หรือ ไม่ตรงกับที่ตลาดต้องการ
ยิ่งในฝั่ง recuitor แล้วยิ่งเจอปัญหาอย่างมาก

หลาย ๆ บริษัทก็มีวิธีการแจ่ม ๆ ในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้

เช่น
เข้าไปสอนในสถานการศึกษาเองเลย
สร้างบ่มเพาะ โรงเรียน หรือ bootcamp ต่าง ๆ ขึ้นมาเอง
เพื่อสร้างคนป้อนเข้าไปสู่บริษัท

แต่สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้อาจจะยังไม่ตอบปัญหามากนัก
เนื่องจากสิ่งที่ต้องการกันคือ Developer ที่ดี
ซึ่งขาดในทุกวงการ

มาดูสิ่งที่เกิดขึ้นในวงการ IT กัน ผมเรียกมันว่ากำแพง !!

ส่งผลให้ Developer ที่ดีหมดโอกาสไปอย่างมาก

เขียน Job description ในการรับงานเยอะเหลือเกิน บ่อยครั้งไม่ได้เกี่ยวกับตำแหน่งเลย

ทำให้คนที่น่าสนใจถูกกรองไปเยอะ
ต้องการคนที่มีความสามารถเยอะไปไหน
บางครั้งในบริษัทยังจะไม่มีเลย

ระบุระดับการศึกษาว่า

ต้องจบจากมหาวิทยาลัยนะ
หนักกว่านั้น ระบุชื่อมหาวิทยาลัยไปเลย
ต้องจบ Computer Science, Computer Engineering เท่านั้นอีก
จะให้ดีต้องมีหนังสือแนะนำอีกด้วย

คำถามที่น่าสนใจคือ
คนที่จบมานั้นมีความสามารถเพียงพอต่อการทำงานหรือไม่ ?
คุณเชื่อว่าทำงานได้ไหม ?
เข้าใจการ programming ในรูปแบบต่าง ๆ มากเพียงใด ?
เข้าใจ Software design และ Testing ไหม ?
รู้และเข้าใจเทคโนโลยีใหม่ ๆ ไหม ?

ยิ่งมีใบ certified มายิ่งดี

คำถามคือ งานของเราต้องการคนที่มี certified จริง ๆ หรือ ?
ถ้ามีใบ certified คุณรู้ไหมว่า ได้มันมาอย่างไร ?
ท่องมา อ่านมา หรือ เข้าใจมันจริง ๆ
แต่ในงานจริง ๆ นั้นมันกลับตรงกันข้าม

ชอบใส่อายุและประสบการณ์เข้ามา

ลองคิดดูว่า
ถ้า developer ที่ต้องการ
ต้องจบมหาวิทยาลัย
ต้องมีประสบการณ์ 2-5 ปี
นั่นหมายความว่า กำลังจะบอกว่าต้องการคนที่มีอายุ 24 หรือ 25 ปีขึ้นไปใช่ไหม
หายากไหมละ

ขั้นตอนการสัมภาษณ์และว่าจ้างซับซ้อนมากมาย

คนติดต่อและสัมภาษณ์รอบแรกคือ คนที่ไม่ได้อยู่ในการพัฒนา software ใช่ไหม ?

ต้องทำงาน onsite เท่านั้น

ทั้ง ๆ ที่ในปัจจุบันการทำงานแบบ remote มันสะดวกมาก ๆ
หรือทำงานแบบ onsite 70% และ remote 30% น่าจะทำให้ได้ Developer ที่น่าสนใจกว่า
เพราะว่า Developer ที่ทำงานแบบ remote ได้ดี
น่าจะมีความรับผิดชอบสูงใช้ได้เลย

เงินเดือนที่ให้มันสมเหตุสมผลกับ Job description หรือไม่ ?

เงินเดือนที่ให้มันคือราคาในตลาดหรือไม่ ?
ความสามารถหลักล้าน แต่เงินเดือนหลักหมื่น
ระบุเงินเดือนชัด ๆ ไปเลยดีกว่า
อย่ากลัวว่าคนอื่นจะรู้
เพราะว่าปกติก็รู้กันอยู่แล้ว ว่าใครได้เงินเดือนเท่าไร

วัฒนธรรมขององค์กรเป็นอย่างไร ?

ในบริษัทให้ความสำคัญกับ Developer อย่างไร ?
เป็นเพียงกรรมกร IT แบบที่เขาว่ากันไหม ? ถ้าใช่อัตราการลาออกน่าจะสูง
หรือสวยแต่รูปจูบไม่หอม
หรือคนในอยากออกคนนอกอยากเข้า

สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้คือส่วนหนึ่งของกำแพง

ที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อกั้น Developer จำนวนมากมาย
ถ้าเราทำลายหรือลดกำแพงเหล่านี้ลงไป
น่าจะทำให้จำนวนของ Developer ที่ดีเยอะขึ้นนะ