จากบทความเรื่อง The evolution of scalable microservices นั้น
ทำการอธิบายเกี่ยวกับ microservice ได้อย่างน่าสนใจ
โดยเฉพาะในเรื่อง Microlith หรือ Micro Monolith
ดังนั้นจึงทำการสรุปไว้นิดหน่อยดังนี้

ในปัจจุบันนั้นหลาย ๆ ทีม หลาย ๆ องค์กร

ต้องการที่จะปรับเปลี่ยนสถาปัตยกรรมของระบบ
จาก Monolith ไปยัง Microservice กันมากขึ้น
แต่ส่วนใหญ่ผลที่ได้ มักจะมีรูปแบบดังรูป

เป็นระบบที่ไม่สามารถ scale ได้
เป็นระบบที่ไม่มีความยืดหยุ่น
เป็นระบบที่ recovery ได้ยากมาก
เนื่องจากในแต่ละ service นั้นยังติดต่อสื่อสารผ่าน HTTP แบบ Synchronous
นั่นคือ แต่ละ service ผูกมัดกันอย่างแน่นหนา

ยิ่งมีการเรียกใช้ service ข้ามกันเป็นจำนวนมาก
ผลที่ตามมาคือ latency และ response time ที่สูงขึ้น
แล้วแบบนี้การแยก service ออกจากกันจะมีประโยชน์อะไรกัน !!
โดยรูปแบบนี้จะเรียกว่า Microlith หรือ Micro Monolith นั่นเอง

ในบทความยังเน้นอีกด้วยว่าเป็น single instance service ซึ่งน่ากลัวมาก ๆ

เนื่องจากพร้อมตายได้เสมอ
เนื่องจากยากต่อการ scale
ที่สำคัญแทนที่แต่ละ service จะแยกกันอย่างชัดเจน
ตามแนวคิดของ Microservice
แต่กลับเป็นตรงกันเสียอย่างนั้น !!

วันนี้เรากำลังสร้าง Microlith ขึ้นมากันหรือไม่นะ ?