ในงาน Google I/O 2023 นั้น มีการแนะนำ Android Studio Bot ด้วย
ซึ่งอยู่ใน Developer Keynote in 5 minutes

เป็น feature ที่อยู่ในขั้นการทดลองเท่านั้น
สามารถใช้งานได้แบบฟรี ๆ แต่ต้องอยู่ใน US เท่านั้น
และใช้งานได้บน Android Studio Hedgehog (canary version)

ความสามารถหลัก ๆ ของ Android Studio Bot ประกอบไปด้วย

  • ช่วยตอบคำถามต่าง ๆ ได้
  • ช่วย generate code ตามแนวปฏิบัติที่ดี
  • ช่วยหา resource ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • ช่วยหา หรือ แนะนำปัญหา วิธีการแก้ไข จาก code และ logging

รูปตัวอย่างของการใช้งานผ่าน error ใน logcat

ถามตอบใน Android Studio กันไปเลย

เป็นอีกเครื่องมือ ที่เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกให้นักพัฒนา
แต่คาดว่า ตัวจริง ๆ น่าจะต้องเสียเงินใช้งานแน่ ๆ