หลังจากที่ Microsoft ซื้อ GitHub.com ไปก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลง
หนึ่งในนั้นคือ ผู้ใช้งานสามารถสร้าง private repository แบบฟรี ๆ ได้แล้ว
จำนวน repository เท่าไรก็ได้ แต่มีจำกัดคือจำนวนคนใน repository ได้ไม่เกิน 3 คนเท่านั้น
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของ GitHub กับ Microsoft
ลองใช้กันดูครับ

แน่นอนว่ามี feedback มาจากทาง GitLab ซึ่งเป็นคู่แข่งโดยตรง
ก็ออกมาให้ความเห็นกับทิศทางของบริษัทในปีนี้เช่นกัน