จากบทความเรื่องของ DevOps และ Cloud Trend 2021 นั้น
มีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมาก ๆ คือ
Cloud-Native Is about Culture, Not Containers
ซึ่งทำการอธิบายว่า เครื่องมือและเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปเร็วมาก
แต่สิ่งหนึ่งที่มักจะละเลยคือ culture ของทีม
ว่าเรากำลังทำอะไรกัน ทำไปทำไม มีประโยชน์อะไร
มากกว่าเราใช้เครื่องมืออะไร หรือ ซื้ออะไรมาใช้ดี ?

ยกตัวอย่างเช่น ทำไมถึงต้องใช้ Cloud ?

  • Cost คือค่าใช้จ่ายลดลง
  • Elasticity คือการ scale ขึ้นหรือลงตามการใช้งาน ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่าย
  • Speed คือความเร็วของการทำงาน และความเร็วของ hardware

ประเด็นคือ เราต้องการจริงไหม ?
ตัวเลขก่อนและหลังการใช้งานเป็นอย่างไร ?
พูดคุยกับส่วนงานอื่น ๆ เรื่องของการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ?
หรือต่างฝ่ายต่างทำไป งานใครงานมัน

หรือบางครั้งก็เปลี่ยน Architecture มาใช้ Microservices

ทำให้เกิดปัญหาในการพัฒนา การทดสอบ และการ deploy
ตลอดจนการ monitoring ที่นากลำบากขึ้นมาก ( Observability)
พังมาหาที่ผิดไม่เจอกันเลย
ต่างทีมก็ดูแลแต่ service ของตนเอง
ไม่ได้สนใจภาพรวม
คำถามคือ ใช้เพื่อแก้ไขปัญหา หรือ สร้างปัญหากันแน่ ?
ต้นเหตุของปัญหาคืออะไร

หรือใช้งาน CI/CD system ก็เริ่มต้นด้วยคำถามว่า ใช้เครื่องมืออะไร ทำ CI/CD ?

ทำไมไม่เริ่มจากคำถามว่า ทำไมเราถึงต้องมี CI/CD ?
ปัญหา หรือ ความต้องการคืออะไร
ก่อนที่จะคุยกันเรื่องของ คน ขั้นตอนการทำงาน และเครื่องมือต่อไป
หนักกว่านั้น มี buzz word ต่าง ๆ เพิ่มเข้ามาอีก
ทั้ง DevOps, DevSecOps, GitOps, MLOps, DataOps และอื่น ๆ อีกมากมาย
เยอะไปหมด เราเข้าใจไหมว่า ทำไม ?
ต้องพูดคุย และ สื่อสารกันให้เข้าใจก่อนไหม ?
น่าคิดนะ …