จากเอกสารของทาง Google ว่าด้วยเรื่อง Cloud FinOps
ซึ่งเป็นแนวทางในการจัดการระบบงานบน Cloud
ให้สอดคล้องกันทั้งเรื่องของ technology, business และ finance นั่นเอง
ไม่ใช่แค่การใช้ technology หรือ innovation เพียงอย่างเดียว
ไม่ใช่แค่การลดค่าใช้จ่ายเพียงอย่างเดียว
แต่สิ่งที่ทำต่อส่งมอบคุณค่าเชิง business ให้ได้มาก
ไม่ใช่ทำเพียงครั้งเดียว แต่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง
ไม่ใช่ทำเพียงคนเดียว แต่ต้องทำทั้งองค์กร

โดยที่ Cloud FinOps แสดง framework การทำงานดังรูป

แต่ก่อนอื่นในการใช้งาน Cloud ต้องเข้าใจก่อนว่า

  • อะไรก็ตามที่ถูกสร้างขึ้นมา แล้วไม่ถูกใช้งานนั่นคือ สิ่งที่ไร้ค่า สิ้นเปลือง จำเป็นต้องลบทิ้งไป แต่ว่าเรารู้ไหม ? ซึ่งตรงนี้ต้องมี dashboard เพื่อแสดง
  • ในการออกแบบ architecture ต้องเข้าใจเสมอ ว่าทุกอย่างมันคือค่าใช้จ่าย เช่น network เข้า region หรือ การเข้าถึงข้อมูล ดังนั้นใช้เมื่อต้องการ ไม่ต้องเผื่อ
  • อีกอย่างถ้ามีการควบคุมมากเกินไปก็จะทำให้การทำงานไม่คล่องตัว ไม่เกิด innovation หรือไม่ควบคุมเลย ก็อาจจะทำให้เกิดขยะหรือสิ่งที่ไม่จำเป็นเกิดขึ้นมาจำนวนมาก ดังนั้นต้องจัดการให้สมดุลทั้งสองฝั่ง ดังนั้นจำเป็นต้องมีการสรุปตัวเลขต่าง ๆ ออกมาเพื่อใช้ในการตัดสินใจ

เรื่องการจัดการค่าใช้งาน สามารถอ่านเพิ่มเติมได้จาก Cost Management

สามารถอ่านเอกสารเพียวเติมได้

ในเอกสารได้เน้นเสมอในเรื่องของการ visible ส่วนการทำงานต่าง ๆ ออกมา
หรือ transparency นั่นเอง
รวมทั้งการทำงานร่วมกันของแต่ละฝ่าย

  • ทั้ง Platform team ที่ต้องสร้างระบบแบบอัตโนมัติ เพื่อแสดงการทำงาน การใช้งาน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ออกมา ในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่าย เช่น dashboard หรือ report
  • ทั้ง Workload team มีหน้าที่คอยดูแล และ optimize การใช้งานต่าง ๆ ใน Cloud และ share ประสบการณ์ต่าง ๆ ให้กับทีมอื่น ๆ เพื่อดูแลเองต่อไปได้ เนื่องจากเรื่องนี้ไม่ใช่ดูแลเพียงแค่ทีมเดียวเท่านั้น
  • Business ก็ต้องดูด้วยว่า value ที่ได้ กับค่าใช้จ่าย ที่เสียไปมันคุ้มค่า สมเหตุสมผลไหม
  • Finance แน่นอนว่าต้องเข้ามาในทุก ๆ ขั้นตอนการทำงานแน่นอน

แสดงการทำงานดังรูป

เป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก ๆ สำหรับระบบงานที่อยู่บน Cloud ต่าง ๆ

Reference Websites