ทีมพัฒนา Robot Framework เพิ่งปล่อย version 7.0 alpha 1 ออกมาให้ทดลองใช้
โดยมีทั้งความสามารถใหม่ ๆ และ สิ่งที่ deplicated
ประกอบไปด้วยดังนี้

เริ่มจากความสามารถใหม่ ๆ และการปรับปรุง

  • ใช้ Python 3.8 ขึ้นไป
  • เปลี่ยนแปลงไฟล์ output.xml ซึ่งใช้กับ version 6 ไม่ได้ หลัก ๆ เปลี่ยนเรื่องของ format timestamp นั่นเอง
  • เพิ่มการประกาศตัวแปรใน test case หรือ keyword ได้ โดยสร้างได้แบบ local variable และ global variable นั่นคือกำหนด scope ได้ ดังตัวอย่าง

ในการสร้าง keyword ด้วยภาษา python จะสนับสนุนรูปแบบของ argument แบบปกติ และ embedded ได้

สิ่งที่ deprecated และจะแจ้ง warning

  • ถ้าใช้งาน Test Case และ Setting จะแจ้ง deprecated message ขึ้นมา
  • [Return] ใน keyword ให้เปลี่ยนไปใช้งาน RETURN แทน

ลอง update มาทดลองเล่นกันดู

$pip install robotframework==7.0a1