Meetup Archive

สรุปสิ่งที่ไปแบ่งปันในงาน WordCamp Bangkok 2018

ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมามีโอกาสไปแบ่งปัน เรื่อง ก้าวแรกสู่สังเวียนการใช้งาน WordPress ที่งาน Wordcamp Bangkok 2018 ซึ่งเป็นคำแนะนำสำหรับการเริ่มต้นใช้งานแบบพื้นมาก ๆ จนจมดินก็ว่าได้ ตลอดจนประสบการณ์และคำแนะนำในการเขียน blog มาดูรายละเอียดกันนิดหน่อย

Read More…

สิ่งที่ได้รับจาก Angular Developers Thailand Meetup ประจำเดือนมกราคม 2018

เมื่อวานตอนเย็นได้ไปร่วมงาน Angular Developers Thailand Meetup January 2018 จากลุ่ม Angular Developer Thailand จัดที่ HANGAR Coworking Space by DTAC โดยครั้งที่มีหัวข้อดังนี้ Create package on NPM Make readable code in Angular with Lettable(Pipe) Operator Angular CI/CD with DroneCI เนื่องจากไปช้าจึงได้ฟังเฉพาะหัวข้อที่ 2 ปลาย ๆ กับหัวข้อที่ 3 และมีการให้ถามตอบคำถามต่าง ๆ จากคนที่เข้ามาพูดและฟัง มีหลายอย่างที่น่าสนใจดังนี้

Read More…

สรุปสิ่งที่น่าสนใจจากงาน Dev Tools @Scale London 2017

อ่านบทความสรุปสิ่งที่น่าสนใจจากงาน Dev Tools @Scale 2017 ที่ London จากบทความเรื่อง Dev Tools @Scale Recap เป็นงานที่มี speaker จากบริษัทใหญ่ ๆ ทั้งนั้น มาพูดเกี่ยวกับเครื่องมือในการพัฒนาสำหรับระบบงานขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Amazon, ARM, GitHub, Google, Microsoft และ Spotify เริ่มกันตั้งแต่การจัดการ source code, code quality, การ build, การทดสอบ ตลอกจนการ deploy เลยนำมาแบ่งปันกันหน่อย ซึ่งน่าจะมีประโยชน์สำหรับการพัฒนา software บ้าง

Read More…

สรุปการแบ่งปันเรื่อง ความสวยงามของ BAD code

มีโอกาสไปพูดในงาน Code mania 101 ในช่วง Flash talk 5 นาที ซึ่งเรื่องที่เสนอไปคือ มาเขียน BAD code กัน มีเป้าหมายเพื่อ ชี้ให้เห็นความสวยงาม หรือ ประโยชน์จาก BAD code นั่นเอง

Read More…

สรุปการแบ่งปันเรื่อง React in the RIGHT way ที่งาน ReactBKK 2.0.0

วันนี้มีโอกาสแบ่งปันเรื่อง React in the RIGHT way ที่งาน ReactBKK 2.0.0 น่าจะเป็นเรื่องพื้นฐานที่สุดในงานแล้ว มีเป้าหมายเพื่อให้คำแนะนำสำหรับขั้นตอนการเรียนรู้เกี่ยวกับ React เป็นการเรียนรู้แบบมีขั้นตอนดังนี้

Read More…

บันทึกการเตรียม Server ให้กับค่าย Give&Take Agile for Software Development Workshop

มีโอกาสไปร่วมแบ่งปันความรู้ในการพัฒนา software ในค่าย Give&Take Agile for Software Development Workshop 3 วัน ให้กับนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น สิ่งที่ต้องจัดเตรียมให้คือ Server สำหรับการพัฒนาระบบจำนวน 10 กลุ่ม จึงทำการบันทึกไว้นิดหน่อย ปล. มีเวลาให้ทำประมาณ 30 นาทีได้มั้ง

Read More…

สรุปสิ่งที่ได้รับจากงาน iOSDevTH Meetup #8

เมื่อวานมีโอกาสไปร่วมงาน iOSDevTH Meetup #8 ซึ่งจัดที่บริษัท Ascend โดยในครั้งนี้มี 2 หัวข้อคือ Organize your code to repository: Case study Cocoapods VIPER: Scalable Architecture ทั้งสองหัวข้อเป็นเรื่องของการวางโครงสร้างของ Mobile app ซึ่งสามารถนำมาใช้ได้ทั้ง Android และ iOS app เลยนะ ดังนั้นมาดูรายละเอียดแบบสั้น ๆ กันหน่อย

Read More…

สรุปสิ่งที่แบ่งปันเรื่อง Software Developement Trends 2017

ได้รับโอกาสให้ไปแบ่งปันมุมมองเรื่อง Software Development Trends 2017 ในงาน IT Trends: Strategic Planning for 2016 จัดโดยสถาบัน IMC ซึ่งมีหัวข้อที่น่าสนใจมากมาย ส่วนในเรื่องของ Software Development Trends 2017 นั้นมีเนื้อหาดังนี้ ปัญหาที่พบในการพัฒนา software ว่าด้วยเรื่องกระบวนการคิด ว่าด้วยเรื่องของโครงสร้างองค์กร ว่าด้วยเรื่องของทีม ว่าด้วยเรื่องของเทคโนโลยี ว่าด้วยเรื่องของ programming language trend เป็นหนึ่งในมุมมองของตัวผมเองที่มีต่อการพัฒนา software มาดูรายละเอียดกันสักหน่อย

Read More…

สรุปสิ่งที่ได้รับจากงาน iOSDevTH Meetup #7

วันนี้มีโอกาสไปร่วมงาน iOSDevTH Meetup #7 ของกลุ่ม iOS Developer Thailand จัดที่บริษัท Ascend ตึก AIA รัชาภิเษก มีหัวข้อที่น่าสนใจ 2 หัวข้อคือ Concurrency on iOS iOS development at scale

Read More…

สวัสดี Ethereum ด้วย Hello World Project

สองวันหนึ่งคืนในการเข้าร่วมงาน Blockchain Hackathon ได้รับความรู้และประสบการณ์มากมายเกี่ยวกับ แนวคิด Blockchain ทั้งในยุค 1.0 และ 2.0 Blockchain ecosystem Ethereum การสร้าง Contract ใน Ethereum การพัฒนาระบบด้วย web3.js รวมทั้งสิ่งที่สำคัญมาก ๆ คือ การพัฒนาระบบงานผ่าน Contract ของ Ethereum เป็นแนวคิดที่สนุกมาก ๆ เทียบง่าย ๆ ก็คือ Serverless นั่นเอง ดังนั้นมาลองสร้างระบบงานง่าย ๆ ผ่าน Contract ของ Ethereum กันดีกว่า เพื่อจะได้เข้าใจกันมากขึ้น

Read More…