สำหรับใครที่ใช้งาน Robot framework และ SeleniumLibrary อยู่
และใช้งานกับ Selenium grid ด้วยแล้ว
นั่นคือใน keyword Open Browser จะใช้งาน remote_url
จากการใช้งานพบว่า ไม่สามารถใช้งานได้
เพราะว่า ไม่ทำการส่งรายละเอียดของ request การทกสอบไปได้
ทำให้ Hub ใน Selenium grid ไม่สามารถหา node ทำงานได้
นานมาก ๆ จนเกิด timeout และไม่สามารถทดสอบได้

การแก้ไขในเบื้องต้นคือ กลับไปใช้งาน SeleniumLibrary 6.1.0 ก่อน

เท่าที่ดูพบว่า library นี้จะพยายามแก้ไขปัญหาจาก Selenium 4.10
ที่มีการเปลี่ยนแปลงเยอะ
ดังนั้นใช้กันอย่างระมัดระวังด้วยครับ