problem
ทำไม developer ไทยถึงไม่ค่อยเป็นที่รู้จักหรือได้รับการยอมรับในระดับโลกบ้างนะ ?
เป็นคำถามที่โดนถามมาจากพี่หยี
ซึ่งผมก็คิดไม่ออกนะะว่าเพราอะไร ?

ดังนั้นเลยอยากจะถาม developer ในไทยหน่อยสิ
ว่าคิดอย่างไรกับคำถามนี้ ?

ในความคิดเห็นของผมเป็นดังนี้

ถามว่า developer ไทยเก่งไหม ?
ตอบได้เลยว่า มาก ๆ

ถามว่า developer ไทยไม่ได้ออกไปพบเจอชาวโลกหรือเปล่า ?
ประเทศอื่น ๆ เขาก็ไม่ได้ไปไหนนะ !!
หรือว่าเราอยู่แต่ในประเทศมากจนเกินไป

ถามว่าเป็นเรื่องของภาษาอังกฤษไหม ?
ก็น่าคิดนะ
เพราะว่าเป็นหนึ่งในปัญหาของคนไทยส่วนใหญ่เลยทีเดียว
ดังนั้น ถ้ามีความสามารถทางภาษามากขึ้น
น่าจะทำให้เพิ่มโอกาสมากขึ้น
ทั้งการอ่าน ทั้งการเขียน ทั้งการพูดเพื่อติดต่อสื่อสาร

ถามว่าได้รับการสนับสนุนมาจากภาครัฐไหม ?
ก็มีนะทั้ง SIPA ทั้ง Software Park
หรือว่ายังไม่เพียงพอ
หรือว่าต้องการแรงผลักดันที่มากกว่านี้
หรือว่าต้องการหน่วยงานที่มากกว่านี้ทั้งภาครัฐและเอกชน

หรือว่าเราถูกสอนมาให้ใช้ มากกว่า การสร้าง ?
น่าสนใจนะ
เพราะว่าตั้งแต่เด็กเราถูกสอนให้ทำแบบนั้น ทำแบบนี้
ไม่ต้องไปคิดอะไรมาก
จนทำให้เราเคยชินว่า สิ่งที่เราทำอยู่มันเป็นปกติ !!

ดังนั้นเมื่อโตขึ้นมา ทำงานเป็น developer
ดังนั้นสิ่งที่ developer ทำคือ ใช้ไงล่ะ
ไม่ต้องคิดใหม่ ทำใหม่ หรือไปร่วมสร้างอะไรขึ้นมา

หรือว่า developer ไทยยังไม่ได้รับการยอมรับจากต่างประเทศ ?
ต้องเป็นไปตามมาตรฐานต่าง ๆ หรือไม่ ?
ต้องมี certificated ต่าง ๆ หรือไม่ ?

หรือว่าการไปต่างประเทศมันมีปัญหาหลายอย่าง ?
ซึ่งตรงนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน

ถามว่า developer ไทยไม่ค่อยแน่นในความรู้พื้นฐานหรือไม่ ?
ทำให้ไม่เข้าใจถึงปัญหาต่าง ๆ
เช่น data structure, networking, distributed system, computing เป็นต้น

ถามว่า developer ไทยทำงานเป็นทีมไม่ค่อยเป็น ชอบฉายเดี่ยว ?
ซึ่งเป็นคำถามที่น่าสนใจอย่างมาก
ตัวอย่างเช่นการเล่นกีฬาของคนไทย
จะเก่งในกีฬาที่มีคนในทีมน้อย ๆ หรือมีเพียงคนเดียว

ถามว่า community ในไทยเยอะไหม ?
ตอบว่าในปัจจุบันเยอะมากนะ
แต่เน้นไปที่การใช้งาน มากกว่าที่ไปที่มาของสิ่งเหล่านั้นหรือไม่

ขาดความรู้หรือไม่ ?
ขาดการ contribute หรือไม่ ?
ขาดการต่อยอดหรือไม่ ?
ขาดการสนับสนุนหรือไม่ ?
ขาดความต่อเนื่องหรือไม่ ?
ขาดคนลงมือทำหรือไม่ ?
หรือว่าเราทุกคนต้องดูว่า
เราพูดและวางแผนมากกว่าการลงมือทำหรือไม่ ?
สุดท้ายแล้ว เราทำอะไรเพื่อให้ดีขึ้นมาบ้าง ?

Tags: