ช่วงวันหยุดยาวทาง Code School ได้ปล่อย Try Docker ออกมา
ซึ่งเหมาะมาก ๆ สำหรับผู้เริ่มต้นศึกษา Docker
ประกอบไปด้วย 3 หัวข้อพื้นฐานคือ

  1. Container และ Image คืออะไร ใช้งานอย่างไร
  2. Dockerfile สำหรับการสร้าง image
  3. การจัดการ Data Volume สำหรับ container

โดยใน course นี้จะเน้นเรื่องการใช้คำสั่งพื้นฐานเช่น

  • docker container สำหรับการจัดการ container
  • docker image สำหรับการจัดการ image

ให้ทำการ copy and paste คำสั่งไป run เท่านั้นเอง
แต่ก็มีให้พิมพ์เองบ้างเล็กน้อย

ข้อควรระวัง
ในการพิมพ์แต่ละ command นั้นต้องถูกต้อง
ที่สำคัญลำดับของ parameter ต้องตรงตามโจทย์ด้วย
ถึงแม้ว่าบางโจทย์มันจะขัดแย้งกัน
เช่นชื่อ image  web_server กับ web-server เป็นต้น !!
ยิ่งการขึ้นบรรทัดใหม่ต้องระวังให้มาก !!

อีกอาการที่มักจะเจอคือ การค้าง …
แสดงดังรูป

ขอให้สนุกกับการเรียนรู้ Docker ครับ

ปล. เมื่อเรียนแบบฟรี ๆ เสร็จแล้วก็จะเข้าสู่ course เสียตังต่อไปนะครับ

Reference Website
Why Docker ?

Tags: