เราอยู่ในยุคที่ developer มักเปลี่ยนงานทุก ๆ 12 เดือน (หรือน้อยกว่านี้) ซึ่งทำให้มีอัตราการ turn over สูงขึ้นอย่างมาก เชื่อว่าหลาย ๆ บริษัทก็มีปัญหานี้เช่นเดียวกัน มันมีสาเหตุมาจากอะไรบ้างนะ ? และจะปรับให้มันดีขึ้นได้อย่างไร

Read More…